2018. gada 14. februārī plkst. 17.00 Viļķenes bibliotēkā (Dārza ielā 1, Viļķenē, Limbažu novadā) notiks pasākums, kurā ar saviem Indijas ceļojuma iespaidiem dalīsies Maija un Juris Atraskeviči.