Viens no konkursa mērķiem ir sekmēt muzeju krājuma pieejamību sabiedrībai, īstenojot muzeja izglītojošo funkciju. MVP organizē ceļojošo izstāžu konkursu, lai stimulētu šādu izstāžu veidošanu kā mērķtiecīgu muzeja komunikācijas formu, turklāt tās veicinātu muzeja vērtību pieejamību arī reģionos.
 
Daina Ratniece, MVP vecākā referente, kā būtisku konkursa aspektu min iespēju ieinteresēt muzejus meklēt jaunas krājuma eksponēšanas formas. Ceļojošā izstāde izvirza noteiktas prasības – tai jābūt parocīgā formātā, viegli transportējamai, kompakti izvietojamai un vienlaikus interesantai un apmeklētājus piesaistošai. Muzejiem šis varētu būt jauns izaicinājums. "Muzeji meklē jaunas darbības formas, iespējams, īsākus, kodolīgākus risinājumus, un ceļojošā izstāde ir veids, kā ar minimāliem līdzekļiem izstāstīt stāstu," uzskata D. Ratniece.
 
Konkursā var piedalīties ikviens akreditēts Latvijas muzejs, kas sagatavojis ceļojošo izstādi un līdz 11. augustam iesniedzis pieteikumu un nepieciešamos materiālus MVP (pieteikuma veidlapa un papildinformācija www.km.gov.lv sadaļā Muzeji). Izstādei nav jābūt īpaši konkursam gatavotai, var pieteikt arī jau apritē esošu izstādi. Taču muzejam jānodrošina tās eksponēšana konkursa laikā. Visas konkursam pieteiktās izstādes tiks eksponētas Latvijas Dzelzceļa muzejā no 2008. gada 10. novembra līdz 30. novembrim. Šajā laikā tiks veikta apmeklētāju aptauja un, piešķirot balvu, ņemtas vērā gan skatītāju simpātijas (atsevišķa nominācija), gan komisijas vērtējums.
Tiks piešķirtas trīs komisijas balvas – valsts muzeju grupā, pašvaldību muzeju grupā un autonomo un privāto muzeju grupā. Rezultātus paziņos 3. decembrī. Konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas pārsteiguma balvas.
 
Konkursa komisija būs 6 cilvēku sastāvā, kurā pārstāvēta Latvijas Muzeju padome, Latvijas Muzeju biedrība, Valsts kultūrizglītības centrs, Kultūras ministrija, Muzeju valsts pārvalde un pieaicināts mākslinieks.
 
Izstādes tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem: atbilstība muzeja misijai; vēstījuma skaidrība; tehniskā piemērotība ceļojošās izstādes specifikai; muzeja krājuma izmantojums; izglītojošā darba iespējas; mākslinieciskā risinājuma kvalitāte un tas, vai izstādes veidota, izmantojot sadarbības iespējas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Astra Spalvēna
Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67503871, 26330992
E-pasts: astra.spalvena@mvp.gov.lv