Kā jau tika ziņots LNB mājaslapā un presē, ar LNB Atbalsta biedrības starpniecību bibliotēkas rīcībā nonācis nezināmas privātpersonas ziedojums aptuveni 100 000 eiro apmērā, kas ir ievērojams atbalsts krājuma komplektēšanā samazināta kārtējā budžeta apstākļos un tiks izlietots triju gadu laikā.

Līdzās citām aktuālām un sabiedriski nozīmīgām tēmām (ekonomika, globalizācija, vide, ekoloģija) dāvinājumā pārstāvēta arī bibliotēkzinātne. Lasītavas krājumu papildinājuši 13 kvalitatīvi studentiem un nozares speciālistiem adresēti izdevumi angļu valodā.

 

Sarakstā iekļauts minēto izdevumu un galveno tajos ietverto tēmu uzskaitījums, kā arī ieskenēti vāku un satura rādītāju attēli (ar sarakstu iespējams iepazīties LNB tīmekļa vietnē).

 

Šie un daudz citu vērtīgu nozares izdevumu pasūtāmi elektroniski vai aplūkojami uz vietas LNB BKC Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā Tērbatas ielā 75, darba laiks:

Otrdien, ceturtdien 9.00 – 17.00
Trešdien, piektdien 11.00 – 19.00
Sestdien, svētdien, pirmdien – slēgts.