Salaspils novada bibliotēka aicina darbā Bibliotēku informācijas speciālistu/-i uz nenoteiktu laiku ar 03.07.2023 (profesijas kods 3433 02).

 1. Galvenie amata pienākumi:
  1. veikt  bibliotēkas lietotāju apkalpošanu klātienē un attālināti;
  2. nodrošināt krājuma kārtību un popularizēt to;
  3. sagatavot ar bibliotēkas publicitāti un sabiedrības informēšanu saistītos materiālus, veikt to māksliniecisko noformēšanu un publiskošanu;
  4. organizēt un vadīt lietotāju grupu apmācības pamatiemaņu apgūšanā darbā ar datoru.
 2. Prasības pretendentiem/-ēm:
  1. augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība bibliotēku jomā;
  2. profesionālās iemaņas darbā ar  BIS ALISE;
  3. pārzināt un lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  4. prasme meklēt, iegūt, analizēt, vērtēt informāciju un informācijas resursus;
  5. labas sadarbības un komunikācijas spējas.
 3. Iesniedzamie dokumenti:
  1. pieteikuma/motivācijas vēstule;
  2. profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
  3. pretendents/-e var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu/-i.
 4. Piedāvājam:
  1. pilnu darba slodzi (40 h nedēļā) ar mēnešalgu 1100.00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
  2. veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
  3. iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes.

Pieteikumi nosūtāmi līdz 2023. gada 30. maijam Salaspils novada bibliotēkas direktores vietniecei  uz e-pastu evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv ar norādi “Pieteikums vakancei bibliotēku informācijas speciālists”

Pilnvarota sniegt skaidrojumus par amata vakanci direktores vietniece Evita Gleizde, e-pasts: evita.gleizde@biblioteka.salaspils.lv

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas amata atlases otrajai kārtai.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada bibliotēka, reģistrācijas Nr. 90001262827, kontaktinformācija: Enerģētiķu iela 9, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē salaspils.lv/lv/privatums-politika.

 

Informāciju sagatavoja:
Salaspils novada bibliotēka
biblioteka.salaspils.lv