Seminārā pieredzē par “ExLibris Group” tehnoloģisko risinājumu izmantošanu bibliotekārajā darbā dalīsies Britu bibliotēkas Resursu nodrošinājuma vadītājs Mandy Stewart, kā arī Viļņas Universitātes IT centra direktors Marijus Jurgutis – par daudzfunkcionālā meklētāja Primo pielietojumu Lietuvas Akadēmisko bibliotēku tīklā. “ExLibris Group” Eiropas Stratēģiskās daļas vadītājs Axel Kaschte Latvijas bibliotēku pārstāvjus informēs par bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH attīstības tendencēm un par darbu pie jaunās paaudzes resursu pārvaldības sistēmas Alma izstrādes.

 

 “ExLibris Group” ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām – Voyager, SFX, Metalib, Verde, DigiTool, Primo, ExLibris Rosetta, bX, tai skaitā bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500, ar kuru strādā 10 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un Kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka.

 

ALEPH 500 ir integrēta bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus, piemēram, lasītāji internetā var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt izsniegtās grāmatas, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu u.c. 

 

Latvijā bibliotēku vajadzībām sistēma ALEPH 500 tika iegādāta 1998.gadā, tās darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”.

 

Semināra programma