Pateicoties bibliotekāru izpratnei, atsaucībai un zināšanām, publiskās bibliotēkas aktīvi līdzdarbojas mūsu valsts iedzīvotāju e-prasmju veidošanā. To spilgti pierādīja jūsu iesaistīšanās 2011. gada e-prasmju nedēļas pasākumos – 151 publiskā bibliotēka bija oficiāli reģistrējusi savu dalību e-prasmju nedēļas pasākumu plānā, kopskaitā vairāk kā 550 (no 700) e-prasmju nedēļas pasākumu notika bibliotēkās. Tikai pateicoties bibliotēku aktīvajai līdzdalībai, Latvijai izdevās iegūt pirmo vietu Eiropas Savienībā pēc e-prasmju nedēļas skaitītājā reģistrēto dalībnieku kopskaita – 41482! Paldies visiem, kas to paveicāt!

 

Bibliotēku atbalsts iedzīvotājiem gan apgūstot, gan izmantojot informācijas tehnoloģijas ir bijis un joprojām ir viens no svarīgākajiem „Trešā tēva dēla” un publisko bibliotēku attīstības iniciatīvas mērķiem Latvijā. Ar gandarījumu vērojam, kā bibliotēku organizētās grupu apmācības vai individuālas konsultācijas kādam palīdz spert pirmos soļus informācijas tehnoloģiju apgūšanā, citam rāda ceļu arvien pilnvērtīgākai tehnoloģiju apgūšanai un izmantošanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

Vēl viena iespēja, kā bibliotēkas var būt noderīgas Latvijas iedzīvotājiem

 

Šī gada 21. martā par sadarbību ar Latvijas pensionāru biedrībām projekta “Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros paziņoja Lattelecom. Viņu nodoms ir palīdzēt pensionāriem apgūt datorprasmes un tādējādi veicināt Latvijas iedzīvotāju – senioru – iekļaušanos informācijas sabiedrībā.

 

Šī iniciatīva paredz, ka, pirmkārt, Lattelecom organizē apmācības pensionāru biedrībām Baltijas datoru akadēmijas pasniedzēju vadībā. Otrkārt, dalībnieki turpina praktizēties patstāvīgi, izmantojot Lattelecom sagatavoto bezmaksas virtuālo datorskolu “Mācies, pats!”. Treškārt, apmācību dalībnieki saņem informāciju par iespēju izmantot brīvpieejas datorus un internetu publiskajās bibliotēkās.

 

Ja Lattelecom organizēto apmācību dalībnieki turpina patstāvīgo mācīšanos publiskajās bibliotēkās, tad jūsu – bibliotekāru – uzdevums ir interesentus laipni sagaidīt un palīdzēt uzsākt patstāvīgo mācīšanos, ierādot vietu pie datora un sniedzot nepieciešamo atbalstu (piemēram, atrast mājas lapu www.piesledzieslatvija.lv vai atrast “Mācies pats!”), līdz kamēr skola apgūta un izdrukāts sertifikāts.

 

Jums, bibliotekāriem, kā pateicību par atbalstu šim projektam Lattelecom paredzējis arī veicināšanas balvas –– vairāk par to lasiet Lattelecom vēstulē bibliotekāriem!

 

Martā apmācības notiek Olaines, Ķeguma, Krāslavas, Lubānas, Valmieras, Balvu, Gulbenes un Madlienas pensionāriem, aprīlī tās tikpat aktīvi turpināsies. – Būsim gatavi bibliotēkās uzņemt jaunus  interesentus!

 

Lai izdodas!

Jūsu “Trešais tēva dēls”