Ideja projektam Cycling for Libraries (Velobrauciens par bibliotēkam) radās pirms četriem gadiem un tika prezentēta pasaules bibliotēku un informācijas kongresā IFLA nu tā ir pāraugusi plaša mēroga profesionālā bibliotekāru kustībā, kas norisinās jau ceturto gadu, pulcējot simtiem dalībnieku Eiropā, ASV, Kanādā un citur pasaulē. Vairāk par projektu: www.cyclingforlibraries.com. Pateicoties Cycling for Libraries projekta popularitātei, ik gadu vairākās valstīs tiek rīkoti lokālie velobraucieni par bibliotēkām, kas norisinās reģiona, valsts vai pat vienas pilsētas robežās, tādējādi parādot cik bibliotekāri ir mobili, radoši un profesionāli, šo braucienu laikā norisinās arī ne-konferences un tiek diskutēts par bibliotēku nozarei svarīgiem jautājumiem. Šis ir viens no spilgtākajiem bibliotēku aizstāvības projektiem pasaulē.

Šī gada jūnijā starptautisks brauciens ar nosaukumu Cycling for libraries Baltic Star apvienoja bibliotekārus no Baltijas un tās kaimiņ reģioniem: Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas.

Latvijas komandā plecu pie pleca 330 kilometru garu discanci no Preiļiem (Latvija) līdz Kauņai (Lietuva) pieveica trīspadsmit drosmīgie, atraktīvie un pozitīvi noskaņotie bibliotekāri un bibliotēku draugi no Latvijas, Somijas un Nīderlandes. Latviju pārstāvēja bibliotekares Ilze Marga (Rīgas Centrālā bibliotēka), Antra Vasiļevska (Koknese bērnu bibliotēka), Silvija Tretjakova (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Ilona Kauce (Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka), Ilona Skorodihina (Preiļu Galvenā bibliotēka), Irēna Vaikule (Daugavpils 12. vidusskolas bibliotēka) un Lāsma Badamšina (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēka). Komanda veiksmīgi iekļāvās ārzemju kolēģi –  brits Džo Obrajens (Joe O’Brien) no Amsterdamas skolas bibliotēkas un soms Timo Tamminens (Timo Tamminen) no Akaanas pilsētas publiskās bibliotēkas. Par brauciena drošību un tehnisko nodrošīnājumu rūpējās četri bibliotēkas draugi: Rolands (Koknese), Andrejs un divi Ginti (Rīga).

Piecu dienu garajā ceļojumā uz velosipēdiem grupa iepazina trīspadsmit bibliotēkas – četras Latvijā un deviņas Lietuvā. Viesojoties bibliotēkās komandas interese galvenokārt tika veltīta darbam ar bērniem, jo redzēto un uzzināto bija iecerēts prezentēt konferencē Kauņā, kurā pulcējās visi Baltic Star dalībnieki, kopā 80 bibliotekāri no dažādām valstīm.  

Vērojot bibliotēkas, nācās secināt, ka darbs ar bērnirm gan Latvijā gan Lietuvā kopuma norisinās ļoti līdzīdi – galvenokārt tiek strādāts pie lasīšanas veicināsanas, iesaistot atraktīvos pasākumos bērnus jau no bērnudarznieku vecuma. Interesants pasākums, kas Lietuvā ir populārs bērnu vidū ir “Lasīšanas naktis”, kad bibliotēkās visas nakts garumā tiek ne tikai lasītas grāmatas, bet arī veiktas citas radošās aktivitatess – spēlēts teatris, dziedatas dziesmas, spēlētas spēles u.c. Tāpat vairākām bibliotēkām ir izdevies piesaistīt ES līdzekļus veiksmīgiem inovatīvajiem projektiem. Viens no tiem ir izglītojošas spēlēs “Iššūkis!” (Izaicinājums – liet. val.) izstrāde Utenas A. Miškiniu vārdā nosauktajā bibliotēkā un tās veiksmīga ieviešana 50 Lietuvas skolās. “Iššūkis” ir izglītojoša datorspēlē, kas motivē skolēnus apgūt pamatskolas mācību programmu, veicina skolēnu sekmīgu mācīšanos, aktivizē to komunikāciju ar skolotājiem, vienaudžiem. Spēles unikalitate ir tās savienošanā ar reālo mācību procesu – par veiksmīgi izietiem spēles līmeņiem skolēns saņem atzīmes, bet nezināmos jautājumus tiek mudinats noskaidrot pie attiecīgā priekšmeta skolotāja. Ar šīs spēles palīdzību daudzi Lietuvas skolēni, kam bija vāja motivacija macīties un savu brīvo laiku tie labprat pavadīja pie datoriem, ir atgriezušies skolas solos un uzlabojuši savas sekmes.

Otru veiksmīgu projektu kopš 2012. gada realizē Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zarasu rajona municipālo bibliotēku. Tas ir projekts bērniem un jauniešiem “Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)”, īss nosaukums “Lasīšana-IT-Radīšana”. Projekta ietvaros jaunajiem daugavpiliešiem tika organizētas vairākas aktivitātes: radošās darbnīcas ar modernajām tehnoloģijām (Zarasos), teātra mākslas radošās darbnīcas (Daugavpilī), literāri-muzikālie pasākumi, tikšanās ar Latvijas un Lietuvas jaunajiem autoriem, kā arī ekskursija vienā no modernākajām bibliotēkām Lietuvā. Bibliotēkas ieguva arī dator aprīkojumu (planšetdatorus), mēbeļu inventāru. Abas puses, gan Latvijas, gan Lietuvas pozitīvi vērtē projekta iznākumu un pamatoti lepojas ar padarīto darbu.

Kauņas konferencē pārrunājot redzēto, tika secināts, ka joprojām tieši darbs pie lasīšanas veicināšanas, lasītājam draudzīgas bibliotēkas vides radīšanas, jauno tehnoloģiju ieviešanas un adaptēšanas ir pareizais ceļš jauno lietotāju piesaistē. Izskanēja arī bažas, ka tiek novērota tendence – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni apmeklē bibliotēku un lasa ar prieku, taču tad, kad pienāk pusaudžu vecums, bibliotēkas šos lasītājus uz kādu laiku vai pavisam zaudē. Aktīvākās diskusijas raisījās tieši par šo tēmu – kā bibliotēkām piesaistīt pusaudžus. Klātesošo domas dalījās – citi ieteica veidot specializētus pasākumus, kas domāti un ir interesanti pusaudžu auditorijai, piemēram, jau pieminētās “lasīšanas naktis” vai spēles ar dedukcijas elementiem – atrast nepareizi izvietotas grāmatas, meklēt noteiktas grāmatas, kuru nosaukumi ir šifrēti u.c. Tai pat laikā auditorijā izskaneja viedoklis, ka šādām aktivitātēm trūkst zinātniskās pieejas  – šīs auditorijas vēlmes un dažādu aktivitāšu ietekme uz to, netiek pienācīgi pētīta un arī bibliotekāri netiek izglītoti, kas noveda pie diskusijas, kā zināt , jeb kā pārbaudīt, ka pieņem darbā aktīvu un zinošu  bibliotekāru, kuram būs vēlme pašizglītoties, aktīvi darboties un meklēt izejas izaicinājumiem bibliotekāra darbā. Algu paaugstinājums viennozīmīgi nebūtu izeja, jo šis mehānisms ir izmēģināts, atliek vienīgi cerēt, ka bibliotēkās nāks un turpinās strādāt bibliotekāri, kuriem ir svarīgs un nozīmīgs darbs ko viņi dara.

Īpaši priecēja, ka šis pasākums, kas vērsts uz bibliotēkam, izraisīja lielu interese vietējās kopienās – daudzas vietās komandu viesmīlīgi sagaidīja ne tikai apmeklēto bobliotēku darbinieki, bet arī vietējie mediji, pašvaldību pārstāvji un bibliotēkas apmeklētāji. Tas pierāda, ka interese par bibliotēku ir pietiekami plaša un bibliotēku darba popularizēšanas pasākumi, kads ir arī velobrauciens par bibliotēkām, veiksmīgi uztur šo interesi un veicina bibliotēku un bibliotekāru darba popularitāti.

Lai dalītos ar saviem piedzīvojumiem, komanda sagatavoja ar humoru pilnu video sižetu, ko prezentēja kolēģiem Kauņas konferencē. Tajā ir iespējams sajust ceļojuma garšu un azartu, kas neizsīkstoši pavadīja grupas dalībniekus garajā un brīžiem ne tik vieglajā ceļā.

Komanda ir gandarīta un pateicīga daudzajiem atbalstītājiem, bez kuru ieinteresētības un atbalsta šo pasākumu nebūtu iespējams realizēt. Latvijas bibliotēku vārdu un mūsu vēstījumu kaimiņvalstu kolēģiem palīdzēja nest uzņēmumi “Tilde”, “Maxima”, “Gandrs”, SIA “Alvstre”, Bioloģiskā p.s. “Rītiņi” kā arī privātie sponsori Helena un Donats Vasiļevski. Liels paldies arī Latvijas bibliotekāru biedrībai, Latvijas bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijai, Rīgas Centrālajai bibliotēkai,  Kokneses pagasta bērnu bibliotēkai, Preiļu galvenajai bibliotēkai un visiem, kuri mums juta līdz un turēja īkšķus.

Sižets par velobrauciena sākumu, kuru sagatavoja Latgales Reģionālā televīzija

 

Foto un citu informāciju par visu komandu piedzīvoto var apskatīt projekta Baltic Star pasākuma lapā.