Pasākums veltīts Brēmenes un Rīgas sadraudzības 25 gadu jubilejai. Izstāde organizēta sadarbībā ar Brēmenes pilsētas bibliotēku un Gētes institūtu Rīgā.

 

Izstādes atklāšanā piedalīsies Vācijas parlamenta augšpalātas Bundesrāta priekšsēdētājs, Brēmenes birģermeistars Jenss Bernzens, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita, Gētes institūta Rīgā direktors Ulrihs Everdings un Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Doloresa Veilande.

 

Vairāk nekā 100 izstādē eksponēto grāmatu aicina iepazīties ar Hanzas savienības pilsētu Brēmeni, tās vēsturi, skaistākajiem skatiem, tradicionālo virtuvi un svētkiem, kā arī ar slaveniem brēmeniešiem, piemēram, Vilhelmu Haufu, Heinrihu Heini un Frīdrihu Engelsu. Īpaša izstādes sadaļa veltīta Brēmenes muzikantiem.

 

Daļa izstādīto grāmatu paliks Rīgas Centrālajā bibliotēkā kā Brēmenes pilsētas bibliotēkas dāvinājums.

 

Izstādes atvēršanas ietvaros interesentiem būs iespēja piedalīties vācu kultūras zinātnieces Kirstenas Stepates sagatavotajā virtuālajā literārajā pastaigā pa Brēmeni. Zinātniece ar dzejoļu, stāstu un anekdošu starpniecību iepazīstinās ar Brēmenes namiem, pieminekļiem, laukumiem un citām dažādos literāros darbos minētām vietām.
 
Pasākums notiks vācu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

 

Izstāde “Brēmene – attēli, vēsture un literatūra” Rīgas Centrālajā bibliotēkā būs aplūkojama līdz 30. septembrim.

 

Savukārt Brēmenes pilsētas bibliotēkā no10. septembra līdz 20. oktobrim būs apskatāma Rīgas Centrālās bibliotēkas sagatavotā izstāde “Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu valodā”, kas iepazīstina ar Rīgas arhitektūru un kultūru, latviešu daiļliteratūras tulkojumiem vācu valodā un Rīgas Centrālo bibliotēku.

 

Kontaktinformāci ja: 

Goethe-Institut Riga, Sybille Deselaers, tālr. 67 508189, e-pasts: lib@riga.goethe.org

Rīgas Centrālā bibliotēka, Doloresa Veilande, tālr. 67037123, e-pasts: Doloresa.Veilande@rcb.lv