Ar bagātīgu ilustratīvo materiālu Velga dzīvi un atraktīvi stāstīja par dažādu dzīvnieku gaitām un uzvedību Līgatnes dabas takās, par to, kā dzīvnieki šeit nonāk. Protams, neizpalika arī stāsti par dažādu dzīvnieku mazuļu audzēšanu un aprūpi – par pūcēnu, ežiem, slimo alnēnu, lūšu meitenēm un Velgas varoņdarbu – lācēniem.  Interesanti bija arī dzirdēt, kā dzīvniekiem tiek doti vārdi pēc viņu rakstura un uzvedības: bija zaķis Pidriķis, pūce Aušiņš, lūšu meitene Mazule, alnis Antiņš u.c.. Velga arī aicināja klātesošos izdomāt vārdu apodziņam, kam tas vēl nav dots.

Paldies Velgai par aizraujošo un reizē izglītojošo stāstījumu! Aicinām iepazīties ar Velgas Vītolas grāmatām bibliotēkā!

Foto no pasākuma šeit.