Līdzīgi kā pirms vairāk nekā simt gadiem, kad jaunlatvieši ķērās pie tautas dziesmu vākšanas un sistematizēšanas, Latvijas Permakultūras biedrība jau pāris gadus nodarbojas ar kultūraugu apzināšanu un saglabāšanu.

Pasaulē strauji mazinās bioloģiskā daudzveidība, izzūd ģenētiskais materiāls no augiem, kas īpaši piemērojušies augšanas apstākļiem dažādos Latvijas novados un pagastos. Šādu kultūraugu saglabāšanai ir ne tikai kultūrvēsturiska nozīme, bet tā ir arī iespēja atteikties no pesticīdu un minerālmēslu lietošanas, jo vietējiem apstākļiem piemērojušies augi lieliski spēj izaugt, izmantojot dabisko auglību.

Biedrība aicina izvaicāt savus vecākus, vecvecākus un kaimiņus par augiem, kurus tie lolo daudzus gadu desmitus, pārņemt no viņiem to audzēšanas tradīciju, pareizi ataudzēt stādāmo materiālu un pierakstīt stāstus. Par mantoto kultūraugu uzskatāms tāds augs, kas ar tavu ģimeni ir bijis vismaz 30 gadus. Mājas lapā Mantots kultūraugs var iepazīties ar pieteikto kultūraugu datu bāzi, kā arī lasīt personiskus stāstus.

Sēklu maiņas punkti ir pieejami vairākās Latvijas vietās, galvenokārt bibliotēkās:

  • Aglonas novada centrālajā bibliotēkā;
  • Aizkraukles bibliotēkas lasītavā;
  • Ādažu bibliotēkā;
  • Bibliotēkā “Libris” Liepājā;
  • Dundagas novada Centrālajā bibliotēkā;
  • Edvarda Virzas Iecavas bibliotēkā;
  • Kolkas bibliotēkā;
  • Viļānu pilsētas bibliotēkā.

Sev tuvāko maiņas punktu iespējams atrast interaktīvā kartē.

Sēklu maiņa notiek bez maksas!

Informāciju sagatavoja:
Anna Iltnere
LNB Bibliotēku attīstības centrs
Bibliotēku portāla redaktore
portals@lnb.lv