Šogad Siguldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai aprit 95 gadi. Biedrība sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku sagatavo izstādi „Siguldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai – 95”.

 

Biedrības tika dibināta 1923. gadā, kad Siguldā tika izstrādāts pirmais apbūves plāns. Sekojot citu pilsētu un pagastu pieredzei, lai aizsargātu namus no ugunsnelaimes, Siguldas uzņēmēji, tirgotāji, amatnieki un lauksaimnieki nodibināja brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Arhīva materiālos saglabājušies dibināšanas protokoli un lakoniski dati par tālā 1923. gada notikumiem.

 

Par pirmo valdes priekšsēdētāju  ievēlēja amatnieku Voldemāru Junderu, valdē – Augustu Balodi, kurš kļuva par pirmo komandas priekšnieku, Voldemāru Cīruli, Jāni Blūmu un Ernestu Šulcu, bet revīzijas komisijā – Kārli Tikanu, Kārli Irbīti un Jāni Ceru.

 

Izstādes atklāšanas pasākumu kuplinās vīru vokālais ansamblis “Saltavots”.

Ieeja pasākumā bez maksas