Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra gadskārtējo apkopoto statistiku par valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga (sistēmā ALEPH 500) un akadēmisko resursu interneta meklētāja Primo izmantojumu, arī 2019. gadā bijusi vērojama augsta lietotāju interese par valsts nozīmes bibliotēkās uzkrātajiem un abonētajiem resursiem. Kopkatalogu apmeklējuši 116 738 lietotāji, kuri kopumā veikuši vairāk nekā divarpus miljonu (2 548 557) lapu skatījumus, savukārt Primo reģistrētas 137 181 pieslēguma sesijas, kurās izpildīti 943 708 meklēšanas pieprasījumi.

Izmantojot meklētāju Primo, aktīvi meklēti gan dažādu profesiju virzieni, gan tautsaimniecības nozares, ievērojami cilvēki, literāri darbi un vietu nosaukumi. Kā meklētākās darbības jomas jāatzīmē “politika kā profesija” (314), “bizness” (293), “psiholoģija” (220) un “mārketings” (212), savukārt visvairāk skatītās tautsaimniecības nozares ir “ekonomika” (448) un “health system” (veselības aprūpes sistēma) (358). Toties ievērojamo personību vidū joprojām popularitāti saglabā Rainis (764), kuram seko Jānis Misiņš (481), Eduards Veidenbaums (206) un Raimonds Pauls (200). Salīdzinoši daudz skatīti vārdu savienojumi, kas saistīti ar kultūru, piemēram, “ielu māksla” (259), “latviešu rakstu zīmes” (191), “muižas Latvijā” (166), “Dziesmu svētki” (154) u.c. Primo lietotāji bijuši arī romantiski noskaņoti, meklējot vārdkopu “Latvijas rudens”, kā arī ieinteresēti savas zemes iepazīšanā, izmantojot atslēgas vārdus “apceļo dzimto zemi”.

Gan meklētāju Primo, gan Kopkatalogu kā ik gadu izmantojuši arī lietotāji no citām valstīm. Visbiežākie Primo lietotāji bijuši no Krievijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas. Kopkatalogu tradicionāli visaktīvāk izmanto lietotāji no kaimiņvalsts Lietuvas, 2019. gadā veicot 2 579 informācijas meklējumus jeb sesijas. No Vācijas Kopkatalogs izmantots 1787 sesijās, no ASV – 1513, no Igaunijas – 974, no Somijas – 810 sesijās.

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka. Minēto bibliotēku izveidoto un ALEPH 500 sistēmā pieejamo datubāzu sarakstu skatīt: Informācija par datubāzēm. Minētās bibliotēkas regulāri papildina Kopkatalogu ar jauniem ierakstiem, un šobrīd Kopkatalogā pieejami pāri par 900 tūkstoši ierakstu (923 791). Pagājušajā gadā Kopkatalogā izveidots 42 695 jauns ieraksts. Vislielāko papildinājumu Kopkatalogā 2019. gadā devušas sekojošas bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka (26 167 ieraksts), Rīgas Tehniskās Universitātes bibliotēka (6 659 ieraksti), Latvijas Universitātes bibliotēka (6 058 ieraksti) un LU Akadēmiskā bibliotēka (1 886 ieraksti).

Gan Primo, gan ALEPH izstrādājis vadošs starptautiska mēroga uzņēmums ExLibris, kas piedāvā vēl daudzus dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām. Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina ALEPH 500 un Primo tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām, un ir pārstāvis organizācijā IGeLU, kas ir starptautiska ExLibris Group produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr.: 7844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv