Kā stāsta LNB izdevējdarbības statistikas eksperte Gunta Lodziņa, Latvijā izdotas 2 177 iespiestās grāmatas un brošūras, kas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 46 izdevumiem jeb 2,6 procentiem mazāk,bet to vidējā tirāža bijusi 1 366 eksemplāri, kas ir par 7,2 procentiem mazāk nekā 2013. gadā.

Pērn uz vienu Latvijas iedzīvotāju izdoti 1,5 grāmatu un brošūru eksemplāri(2013. un 2012. gadā – 1,6 eksemplāri).Vienlaikus periodisko izdevumu skaits 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir palielinājies par 4 procentiem.

2014. gadaizdevējdarbības statistikas krājumā ir iekļautasarī 287 e-grāmatas, tomēr, pēc LNB aplēsēm,aizvadītajā gadā izdoto e-grāmatu skaits ir lielāks. Statistikas dati tiek veidoti, balstoties uz saņemtajiem obligātajiem eksemplāriem, kurus izdevējam bez maksas ir jāpiegādā bibliotēkai. Ņemot vērā, ka e-grāmatu piegāde ir nepilnīga, dati par e-grāmatu izdevējdarbību neatspoguļo patieso situāciju.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izdevējam divas reizes gadā Nacionālajai bibliotēkai ir jāiesniedz Pārskats par izdevējdarbību, kurā jānorāda informācija par izdotajiem izdevumiem un to tirāžām. “Ar katru gadu izdevēju informētība un attieksme pret datu sniegšanu bibliotēkai uzlabojas,” atzīst G.Lodziņa.

Krājums “Latvijas izdevējdarbības statistika 2014” bez maksas pieejams LNB tīmekļa vietnē http://lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejdarbibas-statistika.