Mazajiem lasītājiem ceļojums uz Tadenavu izvērsās par interesantu un aizraujošu piedzīvojumu. Brauciens uz Dunavu, celšanās pāri Daugavai ar prāmi, Dunavas baznīcas apskate un tikšanaš ar Raiņa bērnības zemi Tadenavu, kur varēja atzīmēties pie Žaniņa stenderes, izšūpoties zelta zirgā, uzspēlēt ricū raču, gan izšūpināt saulīti šūpulī.

Mazo lasītāju sirsniņās ielija Tadenavas sules spožumiņš.