“Aivara Kļavja tetraloģija ir ievērojama vairākos aspektos, ne tikai tādēļ, ka tas bija milzīgs, vairāk nekā desmit gadu ilgs darbs,” uzsvēra žūrijas pārstāve no Latvijas Ieva Kolmane. “Viņa darbi ir arī izaicinājums vēsturiskā romāna žanram – tie balstās uz īpatnēju, nelineāru laika izpratni. Tajos visi notikumi notiek reizē – šeit un tagad, tādējādi liekot mums domāt, vai mūsu rīcība patiesībā ir notikumu sekas vai cēlonis; ikviens cilvēks kļūst par vēstures veidotāju,” sacīja I.Kolmane, vienlaikus uzsverot, ka šī pirmā starptautiskā balva tetraloģijai “Viņpus vārtiem” ir ievērojams notikums Latvijas literatūrā.

 

BA balva mākslā šogad tiks mākslinieku grupai “Visual solutions” no Igaunijas par mākslinieciskajiem sasniegumiem, kas veicina Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mākslas telpas apvienošanu vienotā diskusiju forumā.

 

Savukārt balvu par sasniegumiem zinātnē šogad saņems habilitētais profesors Aļģis Petrs-Piskarsks (Algis Petras-Piskarskas) no Lietuvas par progresīviem lāzerfizikas un nelineārās optikas pētījumiem, inovatīvu lāzerinstrumentu izstrādi un auglīgu starptautisko sadarbību Eiropas un pasaules mērogā.

 

Plānots, ka balvas laureātiem pasniegs gadskārtējā BA sesijā, kas norisināsies 9. novembrī Viļņā. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro.

 

Žūrijas sastāvā bija deviņi literatūras, mākslas un zinātnes eksperti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

 

Līdztekus uzvarētājiem BA balvai šogad bija izvirzīti:

 

literatūrā:

• dzejnieks, esejists un prozaiķis Donalds Kajoks (Donaldas Kajokas) par dzejoļu krājumu “Kurlajam ēzelītim” (2011) (Lietuva);

• prozaiķis Indreks Hargla (Indrek Hargla) ar noveļu sēriju “Aptiekārs Melhiors un Svētā Olafa baznīcas noslēpums”, “Aptiekārs Melhiors un Rataskaevu ielas spoks” un “Aptiekārs Melhiors un bendes meita” (Igaunija);

 

mākslā:

• arhitekts Audrjus Ambrass (Audrius Ambrasas) par augsti novērtēto Lietuvā un ārvalstīs uzbūvēto sabiedrisko, administratīvo un dzīvojamo ēku, kā arī komercēku dizainu (Lietuva);

• tēlnieks, medaļu mākslinieks Jānis Strupulis par ieguldījumu izcilu pasaules, Eiropas un latviešu zinātnieku un kultūras darbinieku iemūžināšanā medaļās un piemiņas plāksnēs (Latvija)

 

zinātnē:

• profesore, vēstures zinātniece Aigi Rahi-Tamma (Aigi Rahi-Tamm) par padomju represīvās politikas un deportāciju pētījumiem, kas veicinājuši Baltijas vēsturnieku sadarbību un attiecīgo pētījumu aktualizāciju starptautiskā līmenī (Igaunija);

• mākslas zinātņu doktors Arnolds Laimonis Klotiņš ar autoru grupu par pētījumu “Mūzika okupācijā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940 – 1945” (2011) (Latvija).

 

BA balva ir dibināta 1994. gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. 2011. gada BA balvu literatūrā saņēma lietuviešu filozofs Arvīds Jozaitis (Arvydas Juozaitis) par grāmatu “Rīga – civilizācija nevienam”. Balva mākslā tika piešķirta diriģentam Andrim Nelsonam par izciliem sasniegumiem izpildītājmākslas popularizēšanā un par pozitīva Latvijas tēla veidošanu pasaulē. Savukārt balvu zinātnē saņēma profesors Andress Ilmars Kasekamps (Andres Ilmar Kasekamp) no Igaunijas par grāmatu “Baltijas valstu vēsture” (2010).

 

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991. gada 8. novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.