Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) informē, ka 2020. gada 22.–23. oktobrī Tartu notiks Baltijas bibliotekāru 11. kongress (The 11th Congress of Baltic Librarians, CoBaL11) “Bibliotēku ietekme sabiedrībā” (The impact of libraries in the society).

Konferences saturā plānots iekļaut šādas tēmas:
• administratīvās reformas iespaids uz publiskajām bibliotēkām;
• vadošo bibliotēku nozares organizāciju un institūciju loma nozares attīstībā;
• akadēmisko bibliotēku iespējas un izaicinājumi;
• jaunākās tendences un jauni bibliotēku pakalpojumi.

Kā redzams, tēmu loks iekļauj visu veidu bibliotēkas – gan publiskās, gan akadēmiskās, gan skolu bibliotēkas. Tiek gaidīti divu veidu priekšlasījumi: plašākas 20 minūšu prezentācijas un koncentrēti pieredzes stāsti 7 minūšu apjomā. Konferences darba valoda – angļu.

Aicinām Latvijas bibliotekārus pieteikt referātus Baltijas bibliotekāru 11. kongresam! Latvijas bibliotēkas ir ļoti radošas un inovatīvas, mums ir daudz labas un vērtīgas pieredzes, lai to demonstrētu kaimiņu kolēģiem. Tāpat Baltijas bibliotekāru kongresi ir lieliska iespēja uzzināt, kā strādā bibliotēkas Igaunijā un Lietuvā, apmainīties pieredzē, gūt kontaktus sadarbībai. Konferencē piedalīties aicināts ir ikviens Latvijas bibliotekārs!

Prezentāciju pieteikumus lūgums sūtīt LBB valdei uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com. Prezentācijas pieteikumā iekļaujams: prezentācijas nosaukums, prezentācijas satura kopsavilkums un informācija par autoru. Pieteikums rakstāms angļu valodā. Apjoms: viena A4 formāta lapa. Prezentāciju pieteikšanas termiņš: 2020. gada 1. marts. Tiem, kas ir gatavi sniegt prezentāciju Baltijas bibliotekāru 11. kongresā, LBB segs konferences dalības maksas, ceļa un naktsmītņu izdevumus.

Ja ir jautājumi par kongresa saturu, norisi vai organizāciju, lūdzu rakstīt LBB valdei bibliotekarubiedriba@gmail.com vai zvanīt LBB valdes priekšsēdētājai +371 26115747.

Baltijas bibliotekāru kongresi notiek jau kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem. Pirmo kopīgo Baltijas bibliotekāru pasākumu – 1. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas bibliotekāru konferenci – 1930. gada 12.–13. oktobrī Rīgā organizēja LBB. 1935. gada 5.–7. oktobrī Tallinā un Tartu notika 2. Baltijas bibliotekāru konference. Pēdējais Baltijas bibliotekāru kongress – pēc skaita desmitais (The 10th Congress of Baltic Librarians, CoBaL10) – notika 2015. gada 12.–13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Lai nodrošinātu Baltijas bibliotekāru kongresa tradīciju un nostiprinātu tā regularitāti šī gada 18. jūnijā Pērnavā tika parakstīta Igaunijas Bibliotekāru biedrības, Lietuvas Bibliotekāru biedrības un LBB vienošanās par turpmāku Baltijas bibliotekāru kongresu organizēšanu. Vienošanās paredz, ka kongress tiks rīkots reizi 5 gados secīgi kādā no Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka 2025. gadā kongress notiks Lietuvā, bet 2030. gadā – Latvijā.

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties Baltijas bibliotekāru 11. kongresā gan kā dalībniekiem, gan kā prezentāciju autoriem!

Kongresa programma un pieteikšanās tiks izsludināta 2020. gada vasarā. Sekojiet līdzi informācijai LBB tīmekļvietnē un “Facebook” lapā!

 

Informāciju sagatavoja:
LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone