2022. gada 19. septembrī  Ādolfam Sprūdžam būtu apritējuši 100 gadi. Viņa ievērojamā jubileja kļuva par iemeslu iecerei no jauna izzināt Sprūdžu ģimenes neatsveramo ieguldījumu un izstāstīt plašākai sabiedrībai šīs dzimtas stāstu. Atklāšanas pasākuma tiešraide Zoom platformā (Meeting ID: 818 9551 3614, Passcode: 157093).

Atklāšanas pasākumā būs iespēja noklausīties LNB vadošā pētnieka, Latvijas Universitātes profesora Viestura Zandera sagatavoto priekšlasījumu “Ādolfs Sprūdžs un politiskais piemineklis – krājums “Res Baltica” (1968)”. Starptautiski pazīstamā Nīderlandes apgādā izdotā grāmata ir starpnozaru publikācija, kas pārsniedz Latvijas diplomātam Alfredam Bīlmanim veltīta izdevuma statusu. Izmantojot Ā. Sprūdža personālfonda materiālus, kas glabājas LNB, atklāta krājuma tapšanas priekšvēsture, Ā. Sprūdža sadarbība ar tā autoriem, tajā skaitā ar Uldi Ģērmani un Dītrihu Andreju Lēberu, kā arī izdevuma rezonanse trimdas sabiedrībā.

Izstādes vitrīnu eksponātu stāsts ļauj izsekot Sprūdžu dzimtai kopumā un galvenajiem brāļu Sprūdžu darbības virzieniem, īpašu vērību veltot Ādolfam Sprūdžam, kura ieguldījums zinātnē, profesionālajā darbībā, Latvijas etniskā valstiskuma saglabāšanā un neatkarības atjaunošanā vairākkārt novērtēts ar augstākajiem valsts apbalvojumiem gan Latvijā, gan mītnes zemē.

Kamerizstādē aplūkojamas publikācijas, dzimtas saglabāto dokumentu kopijas, fotomateriāli, kā arī piemiņas priekšmeti un Jāņa Sprūdža gleznas.

Sprūdži – izcila un inteliģenta no Rēzeknes novada Sakstagala nākusi latgaliešu dzimta, kuras pārstāvji pēdējo simts gadu vēstures notikumu kontekstā iesakņojušies un atstājuši paliekošus nospiedumus ne vien Latvijā, bet arī Amerikā un Kanādā, darbojoties dažādās nozarēs – bibliotēkzinātnē, jurisprudencē, kooperācijā, mākslā.

Politikas zinātņu profesors Jānis Peniķis trāpīgi raksturojis Ādolfu Sprūdžu: “[Viņš] necieta skaļu pašreklāmu, un viņa ieguldījums starptautiskajā akadēmiskajā pasaulē un Latvijas likteņa daudzināšanā lielai daļai ārzemju latviešu sabiedrības varbūt nemaz nav zināms. Viņa darbu pazina un augstu novērtēja starptautisko tiesību speciālisti visā pasaulē, un pēc neatkarības atjaunošanas to atkārtoti godināja Latvijas valsts un zinātnieki.” (“Laiks”, 2003, Nr. 13)

Paralēli bibliotekāra un pedagoga darbam Ādolfs Sprūdžs ir publicējis vairāk nekā 100 zinātniskus darbus angļu, franču un vācu valodā, veltot tos starptautisko tiesību un starpvalstu sakaru un līgumu jautājumiem, kā arī Baltijas valstu neatkarībai.

Izstādē izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” krājuma materiāli.

Izstādes satura un tekstu autori ir LNB Nozaru literatūras centra un Bibliotēku attīstības centra speciālisti: Ilze Gensberga, Zane Krūmiņa, Ludmila Macpane, Irēna Moreino, Lauma Remese, Anda Saldovere, Elita Vīksna, Inga Vovčenko. Dizainu veidojusi Tatjana Raičiņeca.

Izstāde apskatāma LNB DARBA LAIKĀ.

 

Papildu informācija:
Anna Muhka
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anna.muhka@lnb.lv