13. novembrī plkst.16:00

Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā

 

“…es nevaru bez cilvēkiem” 

muzikāls pasākums kopā ar dziedošajām māsām Legzdiņām