“Konkurence šajā prestižajā arhitektūras konkursā, kurā par laureātu kļūst gan pasūtītājs, gan arhitekts, kuru veiksmīgas sadarbības rezultātā ir uzbūvēta augstvērtīga ēka, tiešām ir ļoti nopietna, un visi iesniegtie darbi ir augsta līmeņa. Darbi no Latvijas “Dedalo Minosse” balvas iegūšanai konkursam tika pieteikti otro reizi. Iepriekšējā reizē Latvijas darbs netika atzīmēts. Savukārt šogad novērtēta Pārventas bibliotēkas arhitektoniskā kvalitāte, kā arī pasūtītāja – Ventspils pilsētas pašvaldības – ieguldītais darbs. Tas ir liels panākums starptautiskā mērogā, kas pozitīvi rosina tālākiem darbiem,” atzīst Ventspils pilsētas galvenā arhitekte Daiga Dzedone.

“Dedalo Minosse” balvai 2009/2010 bija pieteikušies aptuveni 700 pretendenti no dažādām pasaules valstīm, pārstāvot visus piecus kontinentus. Fināla atlasei tika izvirzīti 340 darbi, no kuriem dažādu kategoriju balvas saņēma 24 darbi un “Dedalo Minosse” katalogā, kā arī izstādē iekļauti 79 darbi (ieskaitot prēmētos).

Ventspils konkursam bija pieteikusi trīs objektus: Pārventas bibliotēku (SIA INDIA, arhitekti Pēteris Bajārs un Ivars Kalvāns), Ventspils galveno bibliotēku (arhitekts Juris Poga) un Prāmju termināli “Ventspils” (arhitekts Rihards Rozīte). Līdz gala fāzei – izstādei un katalogam – nokļuva Pārventas bibliotēka. Prestižā konkursa katalogs ir pieejams plašai starptautiskai auditorijai, savukārt izstāde līdz nākamajai “Dedalo Minosse” balvu pasniegšanas ceremonijai, kas norisināsies 2013. gada jūnijā, apceļos daudzas pasaules valstis, tai skaitā Latviju. Līdz š.g. 18. septembrim “Dedalo Minosse” 8. pasākuma izstāde apskatāma Itālijas pilsētā Vičencā, Palazzo Barbarano.

 

“Dedalo Minosse” starptautiskā arhitektūras prēmija ir unikāla ar to, ka tās galvenais adresāts ir pasūtītājs (klients), protams, kopā ar arhitektu, un vienlīdzīgas balvas saņem abi, jo, lai izveidotu labas arhitektūras paraugu, nepietiek vien ar kvalitatīvu arhitekta projektu, vajadzīga arī pozitīva un atbalstoša klienta loma. Tā ir vienīgā balva, kurā tiek akcentēta un novērtēta pasūtītāja nozīmīgā loma kvalitatīvas arhitektūras radīšanā.

Balvu piešķir profesionālo arhitektu savienība ALA-Assoarchitetti sadarbībā ar starptautisko arhitektūras, dizaina un vizuālo komunikāciju žurnālu l’Arca un Veneto reģionu Itālijā vienu reizi divos gados. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiek Vičencas pilsētā, kurā augstas kvalitātes arhitektūras tradīcijas ir aizsākušās jau renesanses laikā, pateicoties virknei izcilā arhitekta Andrea Palladio projektētajām un realizētajām būvēm.

“Dedalo Minosse” žūrija, kuras sastāvā ir vairāki pasaulē slaveni arhitekti, šajā gadā Mario Botta, Bruno Gabbiani, Richards Meiers u.c., kā arī ietekmīgi arhitektūras un dizaina mediju pārstāvji, piešķir balvas vairākās kategorijās, kā arī virkni speciālbalvu. Tiek vērtēta starptautiskā sadarbība, darbs ar itāļu arhitektiem, profesionāls veikums, vērtējot darbus arhitektiem vecumā līdz 40 gadiem. Tāpat tiek vērtēta funkcijas atbilstība arhitektoniskajam tēlam, sociālā un ekonomiskā ilgtspējība, pieejamība, dabīgā apgaismojuma izmantošana, resursu un enerģijas izmantošana, vides un ainavas klātbūtne, vēsturiskā mantojuma saglabāšana, ekoloģija, jaunāko tehnoloģiju un materiālu izmantošana.

Dedalo Minosse [Daedalus – pirmais arhitekts, Minos – pirmais klients, grieķu val.]