Izveidojot 140 miljonu latu uzkrājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecībai no "Lattelekom" privatizācijā gūtajiem līdzekļiem, būtu iespējams Nacionālo bibliotēku necelt "uz parāda" un samazināt sadārdzinājumus. LNB būvniecības konkursa zemākais cenu piedāvājums – 139,5 miljoni latu atbilst šobrīd reālajām būvniecības izmaksām.
 
Daļas "Lattelekom" privatizācijā gūto līdzekļu piešķiršana Nacionālās bibliotēkas vajadzībām būtu arī simboliski nozīmīga – valsts pārstās atbildēt par kādreizējo monopoluzņēmumu sakaru tirgū, taču valsts uzņemsies nākotnes atbildību par sabiedrisku izglītības funkciju – Nacionālās bibliotēkas projektu.
 
Lai sāktu Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību un saņemtu būvatļauju ir nepieciešams saskaņots tehniskais projekts, līgums ar būvdarbu veicēju un saistībraksts līgumam ar būvuzraugu. Tehniskais projekts šobrīd tiek saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē. Konkursā par būvniecības darbu veikšanu ir saņemts eksperta slēdziens par abu konkursa pretendentu finanšu piedāvājumiem, kurus izvērtēs aģentūras iepirkuma komisija. Būvuzraudzības konkursa 1. kārtā ir saņemti 2 pieteikumi dalībai konkursā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ieva Karkovska
VA "Jaunie "Trīs brāļi"" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358530