Šogad, kad notiek gatavošanās Latvijas 100. dzimšanas dienai, janvāris Ulbrokas bibliotēkā tematiski ir zīmju un rakstu mēnesis, tāpēc arī likumsakarīgi, ka bibliotekārā stunda “Zīmes un raksti” tika saistīti ar ikvienam apmeklētājam pieejamo izstādi “No simbola līdz zīmei”, kur zīmei ir dota īpaša loma, neatkarīgi, vai tā ir rakstu zīme, ceļa zīme vai kāda pazīšanās zīme. Arī Ulbrokas bibliotēkai ir sava (mākslinieces G.Muzikantes zīmēta) atpazīšanas zīme – grāmatu bruņurupucītis, kas itin viegli atpazīstams citu bibliotēku vidū. Izstādes ietvaros sīki un smalki iespējams apskatīt un izpētīt rakstu zīmes arī Stopiņu novada tautastērpā, kurš tapis par godu Stopiņu novada 130. dzimšanas dienai. 

 

Uzmanīgi un ar interesi PII “Pienenīte” audzēkņi no grupām “Rūķēni”, “Gliemezīši”, “Mārītes” un “Kāpēcīši” uzklausīja Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes stāstījumu par bibliotēku, izstādi un to saistību ar rakstu zīmēm. Pēcāk mazos bibliotēkas viesus pārsteidza noslēpumains viesis – priecīgais dūrainītis, kurš lasīja pasaku “Dumpīgais cimdu raksts” no Ulbrokas bibliotēkas krājumā esošās M.Cielēnas grāmatas “Pētera vaigi” ar G.Muzikantes košajām ilustrācijām un pēc tās mazos iesaistīja latvju rakstu zīmju meklēšanā, kas bija paslēpušās grāmatu plauktos starp grāmatām. 

 

Kā jau mācību stundās mēdz notikt, bērni stundu aktivitātes uztver dažādi, vieni disciplinēti, kārtīgi un klusi darbojas ap uzdoto uzdevumu, citi – žiperīgi rosīgi un ātri rod atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un pie viena padalās ar saviem secinājumiem.  No jebkuras mācību stundas tiek kaut kas paturēts atmiņā, lai vēlāk to varētu pielietot katrs savā dzīves pratībā. Bibliotekārās zinību stundas nobeigumā katram audzēknim bija jāizgrezno dūrainītis ar jaunapgūtajām zīmēm un rakstiem, un kas zina, varbūt pēc tapušajiem zīmējumu paraugiem kāds dūraiņu pāris tiks arī uzadīts…

 

Paldies PII “Pienenīte” pedagogiem un metodiskajam personālam par sadarbību 17 gadu garumā un uz tikšanos citās, ar Ulbrokas bibliotēku saistītās, aktivitātēs.  

Foto: http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/bibliotekara-stunda-zimes-un-raksti

 

Daina Kalmane

Ulbrokas bibliotēkas radošā bibliotekāre

2018. gada 25. janvārī