2019. gada 17. aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa direktīva (ES) 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko tiek grozītas direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK. Jaunā direktīva Eiropas valstīs ir jāpārņem nacionālajos likumos līdz 2021. gada 7. jūnijam.

Direktīvas par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū mērķi:
1) pielāgot atsevišķus izņēmumus un ierobežojumus digitālajai un pārrobežu videi;
2) uzlabot licencēšanu un plašāku satura pieejamību;
3) nodrošināt labi funkcionējošu tirgu.

Kultūras ministrijas autortiesību speciāliste klātesošajiem pastāstīs, kādas izmaiņas autortiesību jomā attiecībā uz kultūras mantojuma iestādēm paredz jaunā ES direktīva, un kā plānots šo regulējumu iestrādāt Autortiesību likumā. L. Zommere ne vien sniegs prezentāciju, bet arī atbildēs uz jautājumiem, kas kultūras mantojuma iestādēm radušies dažādu autortiesību situāciju risināšanā.

Piedalīties pasākumā laipni aicināti ne vien bibliotekāri, kuru ikdiena saistīta ar autortiesību likuma interpretēšanu ikdienas darba pienākumu veikšanā, bet arī citu kultūras mantojuma saglabāšanas institūciju speciālisti.

Dalība pasākumā – bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Pasākuma laikā iespējama fotografēšana publicitātes mērķiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047