2014. gada 5. novembrī plkst. 17.00 Cēsu Pieaugušo izglītības centra zālē (Cēsīs, Raunas ielā 4) tikšanās ar dzejnieci, dramaturģi, sabiedrisko darbinieci Māru Zālīti.

Cilvēku, kuras vārds un aktīvā sabiedriskā nostāja zināma ikvienam, kurš seko līdzi kultūras, sabiedriskās un politiskās dzīves notikumiem. Kopš Atmodas laika Māra Zālīte ir viena no lielākajām valsts kultūras dzīves autoritātēm. Gaidām ciemos cienījamo dzejnieci, gaidām kuplā skaitā viņas talanta cienītājus, jo saruna būs ne tikai par viņas jaunāko grāmatu autobiogrāfisko romānu “Pieci pirksti”, bet arī par citām tēmām.

 

 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS PIEEJAMĪBA LATVIJAS REĢIONOS” ietvaros LNB realizētais projekts “Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”.

Plašāka informācija par Māru Zālīti