Pasākuma mērķis ir vietējā līmenī pievērst uzmanību Eiropas digitālās programmas jeb “Digital Agenda for Europe” ieviešanai un tās nozīmei ekonomiskajā izaugsmē, darbavietu radīšanā un sociālajā iekļaušanā.

Pirmajā sesijā, kas sāksies plkst.9.30, paredzēts runāt par interneta un IKT ekonomisko ietekmi uz iekšzemes kopproduktu un ekonomisko izaugsmi. Paredzēts, ka šajā sesijā piedalīsies ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, LIKTA prezidente Signe Bāliņa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Gundars Strautmanis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.

 

Plānots, ka otrajā sesijā, kas sāksies plkst.11.30, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Arnis Daugulis stāstīs par programmas progresu Latvijā, paredzēts runāt arī par IKT prasmju nozīmi, SIA “Lattelecom” iniciatīvām digitālo prasmju izmantošanā, kā arī publisko bibliotēku projektu.

 

Trešajā sesijā, kas sāksies plkst.14.30, paredzēts runāt par IT izmantošanu caurskatāmības un demokrātijas procesu veicināšanā, valdības e-pakalpojumiem un Rīgas pašvaldības virzību uz mākoņskaitļošanas tehnoloģiju izmantošanu.

Pasākums notiks 12.septembrī Rīgas domes telpās.

 

“Digitālā programma Eiropai” ir viena no septiņām stratēģijas “ES 2020” pamatiniciatīvām, kas izstrādāta ar mērķi paātrināt ātrgaitas interneta pakalpojumu ieviešanu un izmantot vienotā digitālā tirgus priekšrocības, ko tas sniedz mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

 

Programma aptver plašu pasākumu spektru, kas jāveic līdz 2020. gadam, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Tostarp noteikts, ka līdz 2013. gadam jānodrošina platjoslas pamatpakalpojumu pieejamība visiem. Nodrošinot ātru platjoslu līdz 2020. gadam, mērķis ir panākt, ka 2020. gadā internets ar ātrumu 30 megabiti sekundē (Mb/s) vai vairāk ir visiem Eiropas iedzīvotājiem, bet puse Eiropas mājsaimniecību abonē pieslēgumus ar ātrumu 100 Mb/s vai vairāk.