Balvu piešķir, lai izteiktu atzinību un apbalvotu Rīgas pašvaldības kultūras darbiniekus un sadarbības partnerus par kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanu Rīgā. Balvas pasniegs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis.

Nominācijā “Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu” balvu saņems Tautas deju ansambļa “Liesma” repetitore Marga Apsīte par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu latviešu tautas dejas popularizēšanā, bērnu un jauniešu izglītošanā dejas mākslā.

Nominācijā “Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestādes darbinieks” balvu pasniegs Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” direktora vietniekam Jānim Pomerancim

par profesionālu un godprātīgu darbu Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” darbības nodrošināšanā un pilnveidošanā.

Nominācijā “Rīgas pilsētas pašvaldības bibliotēkas darbinieks” balvu iegūs Rīgas Centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiālbibliotēkas vadītāja Baiba Andrejeva par kvalitatīvu un radošu ģimeņu pasākumu rīkošanu Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem.

Nominācijā “Rīgas pilsētas pašvaldības mūzikas un mākslas skolu darbinieks” balvu pasniegs Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas direktorei Karmenai Ziemelei par jaunu izglītības programmu izveidi un Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas atklāšanu Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

Savukārt nominācijā “Rīgas pilsētas pašvaldības amatiermākslas kolektīva/u vadītājs/i” šogad balva tiek piešķirta par mākslinieciski kvalitatīvu jaunradi un veiksmīgiem pasākumiem amatiermākslas popularizēšanā 2014.gadā. Un šogad balva “Baltais zvirbulis” tiks pasniegta trijiem kolektīvu vadītājiem: vīru kora “Tēvzeme” mākslinieciskajam vadītājam Tālivaldim Gulbim par mākslinieciski kvalitatīvu jaunradi, veicinot vīru koru dziedāšanas tradīciju popularizēšanu; koklētāju ansambļa “Cantata” mākslinieciskā vadītājai

Andai Eglītei par nozīmīgu ieguldījumu kokļu spēles popularizēšanā, rīkojot Kokļu mūzikas festivālu “Kokļu skaņas ziemas mirdzumā”, kā arī sieviešu kora “Dzintars” mākslinieciskajai vadītājai, Rīgas sieviešu koru virsdiriģentei Airai Birziņai par radošu ieguldījumu Rīgas sieviešu koru kustības popularizēšanā, māksliniecisko programmu veidošanā un īstenošanā.

Nominācijā “Rīgas pilsētas pašvaldības amatiermākslas kolektīva/u vadītājs/i” balva tiek piešķirta par kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras popularizēšanu un saglabāšanu 2014.gadā, un to iegūs Tautas lietišķās mākslas studijas “Cilnis” mākslinieciskais vadītājs Longins Švirevičs par nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un tradicionālo amata prasmju popularizēšanā.

Nominācijā “Sadarbības projekts” balvu pasniedz par kvalitatīvu un plašu mērķauditoriju aptverošu kultūras projektu īstenošanu, īpaši atzīmējot realizētos pasākumus un projektus pilsētvidē 2014.gadā. Balvu šajā nominācijā saņems Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore Dzintra Mukāne par sadarbību kultūras projektu īstenošanā, Rīgas Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku popularizēšanu izstādē “Latvijas Mazās gaismas pilis” Nacionālajā bibliotēkā. Balvu pasniegs arī Latvijas Mākslas akadēmijai par ilgstošu sadarbību vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” īstenošanā un profesionālu ieguldījumu studentu projektu sagatavošanā festivāla piecu gadu jubilejas ekspozīcijas izveidē.

Nominācijā “Sadarbība kultūras procesa atspoguļošanā” balvu piešķir par Rīgas kultūras dzīves un kultūras procesu atspoguļojumu 2014.gadā, un to iegūs Nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” valdes locekle Vita Jermoloviča par veiksmīgu un daudzpusīgu Rīgas kultūras pasākumu atspoguļošanu un popularizēšanu ārvalstīs.

Balvu “Baltais zvirbulis” pasniedz kopš 2004. gada un šajā laikā to saņēmuši vairāk nekā 170 kultūras jomas darbinieki. Balvu veidojis mākslinieks Aigars Bikše.

Detalizētāka informācija pieejama interneta vietnē www.kultura.riga.lv.