Šobrīd reģionā ar BIS ALISE strādā Rēzeknes Centrālā bibliotēka un tās filiāles, kā arī 15 rajona pašvaldību bibliotēkas. Rēzeknes Centrālā bibliotēku darbu ar šo sistēmu uzsāka jau 2001. gadā, bet rajona bibliotēkas – 2009. gada janvārī.
Lai sāktu darbu ar speciāli skolām izstrādāto BIS Skolu ALISE, par sistēmas ieviešanas uzsākšanu katrai skolai ir jāvienojas ar reģiona galveno bibliotēku (Rēzeknē – Rēzeknes Centrālā bibliotēka), kura ir reģiona kopkataloga veidotāja. Rēzeknes skolu bibliotekāri par šo iespēju interesējas aktīvi, piemēram, Valsts Robežsardzes koledžas bibliotekāre un datorspeciālists jau bija ieradušies Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, lai uzzinātu vairāk par iespējām iekļauties vienotajā kopkatalogā un darbu ar BIS ALISE. Skolu bibliotekāriem ir daudz jautājumu, kā arī vēlme pievienoties reģiona kopkatalogam, savukārt Rēzeknes Centrālā bibliotēka ir atvērta sadarbībai. Tagad bibliotekāru iniciatīvai jātop atbalstītai no mācību iestāžu direktoru puses, lai bibliotēku speciālisti varētu uzsākt apmācības un reālu darbu sistēmā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre