Šiem atbalsta pasākumiem piešķirs kopsummā 1 miljonu eiro, paredzot 700 000 eiro Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” (pazīstama ar nosaukumu “KultūrELPA”) turpināšanai, bet 300 000 eiro – grāmatu iepirkumam visām Latvijas bibliotēkām, kuru administrēs Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB).

“Epidemioloģiskajiem drošības noteikumiem mazinoties, mūsu ikdienā atgriežas arī kultūras nozares klātienes aktivitātes. Liela nozīme nozares dzīvot un radīt spējai ir bijusi visiem atbalsta mehānismiem, kas Covid 19 pandēmijas laikā tika realizēti kultūras jomā. VKKF programmai “Kultūrelpa” 2021.gadā bija milzu pieprasījums, kas apliecina nepieciešamību būtiski palielināt VKKF finansējumu. Šoreiz “KultūrELPAS” īpašie akcenti ir nemateriālais kultūras mantojums un grāmatu iepirkums visām publiskajā bibliotēkām,” uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Atbalsta mehānisms sniegs iespēju turpināt jau šā gada sākumā uzsākto VKKF mērķprogrammu “KultūrELPA”, sniedzot atbalstu projektiem kultūras piedāvājuma sabiedrībai attīstīšanai, īpašu akcentu liekot uz atbalsta sniegšanu tām kultūras jomām, kurām iespējas saņemt atbalstu no līdz šim īstenotajiem atbalsta instrumentiem bija ierobežotas – nemateriālā kultūras mantojuma nozarei, tai skaitā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā iesaistītajiem, muzeju nozarei, kā arī institūcijām, kas nodrošina profesionālās mākslas pieejamību Latvijas reģionos. KM padotības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās KM ir valsts kapitāldaļu turētāja, kas būs saņēmušas atbalstu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Covid-19 seku mazināšanai, uz atbalstu mērķprogrammā nevarēs pretendēt.

Mērķprogrammas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo ierobežojumu apstākļos, krīzes laikā nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

Mērķprogrammas konkursu plānots izsludināt vienlaicīgi ar 2021.gada trešo regulāro projektu konkursu.

2021.gadā tiks turpināts iepriekšējā gadā aizsāktais atbalsta mehānisms krīzes skartajai grāmatniecības nozarei, kuras apgrozījums noteikto darbības ierobežojumu dēļ ir būtiski krities, līdztekus ietekmējot arī jaunizdevumu skaitu, kā arī nepieciešamību papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar pēdējo gadu izdevumiem, vienlaikus pastarpinātu atbalstu sniedzot arī grāmatu autoriem un ilustratoriem. Grāmatu iepirkumu visām 770 Latvijas publiskajām bibliotēkām administrēs LNB. 2020. gadā, realizējot atbalsta programmu “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” publisko bibliotēku vajadzībām tika iegādātas 326 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām: 67% oriģinālliteratūra un 33% tulkojumi.

Papildu informācija:

Dace Vizule,

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

67330254, 29192298

Dace.Vizule@km.gov.lv