Reizēm ir žēl, ka nav iespējama tiešā klātienes saziņa ar mūsu izdevuma lasītājiem. Un nākotnē tādu, iespējams, izmantosim vēl retāk, tātad – atliek nostiprināt personisku sarunu iemaņas attālinātā formā. Mēs, “Literatūras ceļveža” veidotāji, vēlētos zināt, kā jums ir klājies šajā dīvainajā pavasara cēlienā, bet jo īpaši – cik laika esat varējuši veltīt ceļojumiem grāmatu pasaulē? Jautājums par lasīšanu un jaunajiem ar to saistītajiem paradumiem pēdējā laikā aktualizējies, tiek veidotas pat īpašas viedokļu aptaujas, kuras pēc gadiem, iespējams, kļūs vēl saistošākas. Visdrīzāk gan tas ir jautājums par laika plānošanas prasmēm, prioritātēm un sevi kā mūžīgā “vāveres riteņa” epicentru… Vismaz mums, satura veidotāju komandai, ir tā – jo vairāk labu grāmatu iznāk, jo grūtāk izlemt, kuru izvēlēties, jo visām laika nepietiks tik un tā. Pienākumu visās dzīves jomās daudz, darbs dzen darbu… izlasīt gribas vismaz oriģinālliteratūras jaunumus, bet reālā izvēle krīt vien uz dažiem… Un tas jau arī ir viens no šī izdevuma mērķiem – piedāvāt jums pārbaudītas grāmatas, vērst uzmanību uz īpašiem jaunatklātiem akcentiem, vienlaikus neuzspiežot savu viedokli, jo mūsu ieteikumi saglabā ieteicošu raksturu, ko turpināsim piedāvāt arī turpmāk.

Un vēl. Vai esat aizdomājušies, ka mēs, bibliotekāri, šajā pasaulei visai neizprotamajā laikposmā tomēr esam savā ziņā pat tādi kā izredzētie? Pirmkārt, neviens no mūsu nozares pārstāvjiem nav nonācis piespiedu dīkstāvē! Vai novērtējam mūsu darba piedāvātās privilēģijas – to, ka lielāko daļu darba mūsdienās varam veikt attālināti, turklāt, izmantojot šo laiku ne vien savu ieilgušo un citkārt nekādi nepadarāmo darbu veikšanai, bet arī dodoties palīgā saviem kolēģiem, tādējādi iepazīstot arī citus darba procesus? Cilvēkiem tiek ieteikts krīzes posmu īsināt ar grāmatu lasīšanu, bet mums pašiem tas sakrīt arī ar mūsu ikdienas darbu. Daudzi no mums par šīm iespējām, kā arī vēl nebijušiem bibliotēku pēdējā laika izaicinājumiem stāsta sabiedrībai ar pieejamo mediju starpniecību, un tas ir ļoti labi, jo daži par bibliotēkām ko jaunu varbūt uzzina tieši tagad – kad esam slēgti! Nākotnē noteikti darīsim to vēl vairāk, jo, kā zināms, no katras krīzes situācijas jāprot “izcelt” arī kāds ieguvums – gan savai bibliotēkai, gan personiskajai pašizaugsmei. Bet varbūt vienkārši nelielai savas iekšējās pasaules “pavasara sakārtošanai”? Jo šobrīd, kad palēnām un pa solim atgriežamies vecajās sliedēs, sajūtam taču, cik ļoti bibliotēku ir pietrūcis mūsu lasītājiem! Tad apbalvosim viņus ar mūsu attieksmi, kā arī saistošu un noderīgu lasāmvielu!

Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29102499.pdf

 

Anda Saldovere
BAC projektu koordinatore
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 29336112
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv