2018. gada 20. februārī plkst. 19.00 Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā (Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā) notiks pasākums “Ceļojumu piezīmes – Norvēģija” kopā ar ezernieci Ināru Riežnieci. 

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā – UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros!