Uz konferencēm aicināti kultūras un mākslas nozares speciālisti, muzeju, kultūras mantojuma un atmiņu institūciju darbinieki,  pētniecības institūciju un izglītības iestāžu darbinieki, studējošie, valsts un pašvaldību kultūras pārvalžu, nodaļu un kultūras institūciju darbinieki, kā arī visi kultūras un mākslas procesos ieinteresētie. Konferences norisināsies klātienē un būs skatāmas arī interneta tiešraidē CARD Facebook lapā.

Aicinām reģistrēties konferenču klātienes apmeklējumam līdz 26. septembrim, aizpildot tiešsaistes formu. Konferenču apmeklējums ir bez maksas!

27. septembrī plkst. 10.00–17.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks piedāvāts VPP projekta CARD kopējais stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanas izvērtējums, kā arī prezentētas iesākto tematu izpētes perspektīvas. Pētnieki iepazīstinās ar kultūras un mākslas ekosistēmas konceptu un VPP projekta CARD meta ideju, atklās, kas ir sasniegts padomju perioda tēlotājas mākslas izpētē un Latvijas 19. un 20. gadsimtu mijas arhitektūras un mākslas pētniecībā. Interesentiem būs iespēja uzzināt, kādu Latvijas mūzikas vēstures mantojumu aktualizējuši jaunākie pētījumi un kādas ir laikmetīgā teātra definēšanas problēmas. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētnieki prezentēs, kādus vēl neatklātus resursus glabā Latvijas atmiņas institūcijas un kādos veidos iespējams tos pētīt un komunicēt. Tāpat tiks raksturoti aktuālākie dati attiecībā uz jauniešu iesaisti kultūras aktivitātēs Latvijā, kā arī sniegtas atbildes uz jautājumu, kā pētniecība var bagātināt māksliniecisko jaunradi?

28. septembrī četrās konferencēs dažādās norises vietās savu pētījumu rezultātus komunicēs galveno CARD apakšprojektu pētnieki. Konferencē “Meklējot un paplašinot robežas: mākslinieciskās jaunrades pētniecība tuvplānā” (9.30–17.30, LKA Teātra māja “Zirgu pasts”, Dzirnavu iela 46) tiks prezentēti aktuālākie pētījumi par Latvijas kultūras un mākslas vēsturi. Konferences “Pielietot kultūras mantojumu: rīki, metodes un prakses” (10.00–16.00, Latvijas Mākslas akadēmija, Kronvalda bulvāris 4) uzmanības centrā būs atmiņas institūcijas kā kultūras kapitāla resurss, kā arī sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. Konferencē “Mākslas un pētniecības metodes un modeļi” (10.00–15.00, Latvijas Mākslas akadēmija, Kronvalda bulvāris 4) LKA, JVLMA un LMA kopīgās profesionālās doktora studiju programmas mākslās doktoranti prezentēs savu pieredzi mākslinieciskajā jaunradē, strādājot ar inovatīvām mākslas un pētniecības mijiedarbes formām. Konferences “Kultūras un radošā sektora ekosistēma” (10.00–17.00, Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela 24). dalībnieki referātos un diskusijās pievērsīsies aktuālajiem kultūras procesiem, identificējot un kartējot Latvijas kultūras un radošā sektora ekosistēmas operatoru grupas un to mijiedarbes, tāpat dalībnieki stāstīs par kultūras un radošā sektora ietekmes un pārneses efektiem.

Abu konferenču sērijas norises dienu programma

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome. 

Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Vairāk par projektu

 

Papildus informācija:
Dr. art. Baiba Tjarve
Projekta koordinatore un vadošā pētniece
baibatj@gmail.com