Nīderlandes bibliotekāru organizāciju nacionālā alianse (Netherlands Library Forum, FOBID) un autortiesību turētāju organizācija (VOI©E) sadarbībā ar Kultūras mantojuma digitalizācijas komiteju (Digiti©E Committee Digitisation of Cultural Heritage) 2008. gada aprīlī parakstīja Nodomu deklarāciju (Declaration of Intent).
 
Tā ir pirmā šāda vienošanās pasaulē, kas turpmāk varētu būt par paraugu citām valstīm. Īpaši nozīmīga tā ir digitālajām bibliotēkām, arī Eiropas Digitālajai bibliotēkai Europeana.
Saskaņā ar vienošanos, bibliotēkas var digitalizēt darbus:
  1. Kas ietilpst nacionālajā kultūras mantojumā un kas nav pārdošanā alias komerciālā apritē.
  2. Šie darbi var būt pieejami virtuālā vidē tikai no bibliotēku telpām.
  3. Par šiem darbiem bibliotēkai nav jāmaksā autortiesību turētājiem.
  4. Ja šos darbus publisko interneta vidē un nodrošina absolūtu publisku piekļuvi, autoriem jāmaksā.
  5. Par samaksas noteikšanu bibliotēkām jāvienojas ar Digiti©E Committee, nevis katru autoru.
  6. Bibliotēkām nav jāmeklē nezināmi vai neatrodami autori, to dara autortiesību apvienības (Lira un Pictoright).
Tiesību turētāji paredzējuši izveidot speciālu digitalizējamo darbu reģistrācijas centru (Registration Centre for digitisation), kurā bibliotēkas un arhīvi pieteiktu plānotos digitalizācijas projektus.
 
Vienošanās augsti vērtē gan autortiesību turētāji, gan bibliotekāri. Taču Nīderlandes Nacionālās bibliotēkas izpilddirektors Martins Bosenbroks (Martin Bossenbroek) atzīst, ka tas ir tikai pirmais solis lielā mērķa sasniegšanai – pilnīgai tiešsaistes piekļuvei visam nacionālajam mantojumam.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Mauliņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta direktore
Tālr.: 6 7312793, 2 9422249
www.lnb.lv