Šis darbs, kas ir veltījums atjaunotās pils atvēršanas svētkos 2 017. gada beigās, apkopo informāciju par publikācijām, kas atrodamas preses izdevumos un tīmeklī VEF Kultūras pils darbības laikā gandrīz 60 gadu garumā. Grāmatā apkopotais materiāls ir padomju laikā un Latvijas neatkarības gados izdoto laikrakstu un žurnālu pētīšanas un vērtēšanas, kā arī elektronisko tiešsaistes resursu pētīšanas rezultāts.Bibliogrāfiskā rādītāja lasītāji var aplūkot arī bagātīgu fotouzņēmumu kolekciju, ko Zinta Geršmane ir izvērtējusi un atlasījusi kopā ar bijušo VEF Kultūras pils direktori Ženiju Katkovsku un tagadējo vadītāju Lieni Kubiļus. Katru no fotoattēliem pavada paskaidrojošs komentārs.


Rādītājs „VEF Kultūras pils” nav vienīgais Zintas Geršmanes sagatavotais bibliogrāfiskais rādītājs. Viņas veidotais rādītājs „Helmars Rudzītis un izdevniecības „Grāmatu Draugs” darbība trimdā” iznāca 2014. gadā. Zinta ir arī viena no bibliogrāfiskā rādītāja „Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” jeb Rīga latviešu daiļliteratūrā (2007) redaktorēm.


Rīgas Centrālajā bibliotēkā Zinta strādā no 2003. gada. Zintas ikdienas darbs ir RCB Novadpētniecības datubāzes pārraudzība, rediģēšana un kvalitātes kontrole. Viņa ir arī tā, kas apmāca savus kolēģus datu ievadīšanā šajā datubāzē.


Zinta Geršmane māca kolēģus izmantot arī RCB pieejamās autorizētās datubāzes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzes. Liels darbs ik gadus tiek ieguldīts Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmatas korektūrā.


Ikdienā Zinta ir sirsnīga un atsaucīga, ar lielisku humora izjūtu apveltīta kolēģe – īsts Baltais zvirbulis. Apsveicam!