Aizvadītajā gadā iznāca “Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata”, kuras sastādītāja ir RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Inta Sallinene. Grāmatā Inta Sallinene apkopojusi esošo un bijušo Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku atmiņu stāstus par bibliotekāra profesijas izvēli, tajā pavadīto laiku, satiktajiem cilvēkiem, paveikto, sajusto un sasniegto.

Tās ir ne vien atmiņas par profesijas attīstību un īpatnībām, bet arī liecības par Latvijas valsti vēstures griežos. Grāmatā atmiņas kārtotas hronoloģiski, par pirmo atskaites punktu ņemot to gadu, kas minēts kā vissenākais. Grāmatā tas ir 1912. gads.

Grāmatā atspoguļota bibliotēkas loma sabiedrībā pirms 50 gadiem un šobrīd, parādot to, kā laika gaitā mainījušies bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi un funkcijas.

“Bibliotekāru atmiņu grāmata” ir noderīga un saistoša gan bibliotekāriem, gan arī citiem lasītājiem, kurus interesē biogrāfiskās studijas un vēsture. “Bibliotekāru atmiņu grāmata” ir kolektīvās atmiņas laikmeta liecība, ko varēs atstāt nākotnes bibliotekāru paaudzēm. Vairāk nekā 40 atmiņu stāstījumus noslēdz arī Intas Sallinenes sagatavota atmiņu mozaīka par leģendāriem RCB un filiālbibliotēku vadītājiem.

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Inta Sallinene Bibliotēku dienestā strādā kopš 2003. gada. Kopš 2004. gada, kad iznāca pirmā Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata, Inta Sallinene ir ne vien šīs grāmatas redkolēģijas locekle. bet arī populārās interviju sadaļas “Sarunas un stāsti” autore.

Inta Sallinene pēta bibliotēkas vēsturi, raksta informatīvus rakstus, kā arī regulāri ar priekšlasījumiem par novadpētniecības jautājumiem uzstājas profesionālos saietos.

Kolēģu atzinību gadu gaitā iemantojis Intas možais pētnieces gars, asais skatījums, oriģinālais viedoklis un humora izjūta.