Mūžizglītības programmas finansētajā projektā “Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai” 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP laikā no 2012. līdz 2014. gadam, sadarbojieties piecu Eiropas valstu bibliotēkām un organizācijām, kas īsteno Mūžizglītības programmas projektus, izstrādātas vadlīnijas – metodiskais materiāls, kurā aprakstīta iespējamā sadarbība ar bibliotēkām, sniegti ieteikumi un piemēri sadarbības īstenošanai.

Materiāls pieejams gan drukātā formā, gan kā tiešsaistes elektroniskā publikācija.

Latviešu valodā:
“Bibliotēkas pārliecinoši partneri mūžizglītības projektu rezultātu izplatīšanā un izmantošanā”
 
Angļu valodā :
“Libraries as Powerful Partners in Dissemination and Exploitation of Results of Lifelong Learning Projects”

Projektu īsteno partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka (Latvija), mācību un konsultāciju centrs “Baltic Bright” (Latvija), Čehijas Nacionālā tehniskā bibliotēka (Čehija), mūžizglītības organizācija “Sedukon” (Čehija), Sociālo inovāciju fonds (Lietuva), Belgradas Pilsētas bibliotēka (Serbija), mūžizglītības organizācija “Action Synergy” (Grieķija).