Iecere organizēt izbraukuma bibliotēku radās pēc tam, kad sarunās ar vecākiem atklājās, ka biežākie iemesli bibliotēkas neapmeklēšanai ir attālums un nevaļa (vai slinkums?), dažiem arī bija saglabājies maldīgs priekšstats par bibliotēku kā drūmu un konservatīvu vietu.

 

Šādu izbraukuma bibliotēkas ideju veiksmīgi realizē arī vairākas citas bibliotēkas Latvijā, kāpēc lai tas neizdotos arī mums? Turklāt šī ir lieliska iespēja tuvināt bibliotēku un sabiedrību, veicināt bērnos interesi par grāmatu un lasīšanu līdz ar to audzināt vispusīgi attīstītu un erudītu sabiedrību.

 

Pirmais šāds izbraukums notika šī gada 19. februārī, kad ieradāmies pie mazajiem ķipariem ar skaistākajām un interesantākajām grāmatām. Ar neviltotu interesi un patiesu aizrautību bērni aplūkoja katru atvesto grāmatu un visvairāk iepatikušās izvēlējās līdzņemšanai uz mājām. Populārākās, protams, bija grāmatiņas ar labi zināmiem multfilmu varoņiem –  Zibens Makvīnu, Ledus sirdi, Mašu un Lāci, kurmīti… Arī bērnudārza skolotājas varēja piemeklēt gan nodarbībām, gan brīvajiem brīžiem nepieciešamo literatūru, jo mazuļiem tik ļoti patīk klausīties skolotāju lasītās pasakas pirms pusdienlaika miedziņa.

 

Izvērtējot šī izbraukuma pasākuma lietderību, jāteic, ka esam pozitīvi pārsteigtas, jo atsaucība bija liela, izbraukuma laikā bibliotēkā tika reģistrēti 13 jauni lietotāji. Turpinot iesākto sadarbību, izbraukuma bibliotēka arī turpmāk reizi mēnesī dosies pie mazajiem lasītgribētājiem.