2019. gadā īstenojot projektu “Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana”, izdotas grāmatas “Starptautiskā drošība” un “Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības”. Grāmatas tuvāko mēnešu laikā tiks izplatītas ikvienā Latvijas bibliotēkā bez maksas.

Izdevumos saprotamā valodā stāstīts par sarežģītiem jautājumiem, un to galvenā mērķauditorija ir skolēni un studenti. Grāmatas būs noderīgs resurss pētniecisko darbu rakstīšanā un tēmu padziļinātā izpētē, taču tā būs interesanta lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par procesiem pasaulē un to, kā šie procesi ietekmē katru no mums.

Izdevumi ir tulkoti no vācu valodas, no Vācijas Pilsonības izglītības federālās aģentūras (Bundeszentrale für politische Bildung) izdoto grāmatu klāsta. Grāmatā “Starptautiskā drošība” ir iekļauti raksti par izmaiņām globālajā kārtībā pēdējos gados, par ANO paveikto drošības jomā, par iznīcināšanas ieroču kontroles mehānismiem, sankciju izmantošanu starptautiskajās attiecībās, kā arī citiem jautājumiem. Grāmatas zinātniskais redaktors ir Rīgas Stradiņa universitātes profesors Māris Andžāns, kura raksts par Latviju stāsta par mūsu valsts drošību pārmaiņu laikā, kā arī to, cik stabila patiesībā ir starptautiskā drošība.

Izdevuma “Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības” zinātniskais redaktors ir Latvijas Universitātes (LU) profesors Jānis Priede, kurš uzsver tēmas aktualitāti finanšu nozarē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Grāmatas saturā tiek iztirzāta Starptautiskā finanšu sistēma, Atvērtas pasaules tirdzniecības priekšrocības un trūkumi, Pasaules tirdzniecības organizācijas krīze, kā arī citas tēmas. Zinātniskais redaktors savā rakstā stāsta par satricinājumiem starptautiskajā tirdzniecībā un to ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu.

Atgādinām, ka pirms diviem gadiem, 2017. gadā, LNB izdeva grāmatas “Īsi par demokrātiju” un “Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās”. Grāmata “Īsi par demokrātiju” stāsta par demokrātijas jēdziena vēsturi, demokrātiskas valsts uzbūvi un pamatprincipiem, kā arī par demokrātijas izaicinājumiem mūsdienās. Savukārt grāmata “Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās” vēsta par bēgļu gaitām pasaulē, sākot ar Lielo tautu staigāšanu līdz pat mūsdienu bēgļu krīzei visā pasaulē, kā arī mūsdienu migrācijas sabiedrību. Abu grāmatu zinātniskais redaktors ir politologs, LU profesors Ivars Ījabs, kurš grāmatā par demokrātiju sarakstījis arī nodaļu par demokrātijas attīstību Latvijā.

Jaunākā projekta grāmatas tuvāko mēnešu laikā tiks izplatītas ikvienā Latvijas bibliotēkā bez maksas, taču aicinām interesēties arī par 2017. gadā izdotajām grāmatām, ja tās vēl nav nonākušas kādā bibliotēkā, vai arī ir nepieciešams papildināt bibliotēku krājumu. Par grāmatu pieejamību aicinām interesēties: ludmila.macpane@lnb.lv. vai lauma.remese@lnb.lv.

 

Starptautiskā drošība: rakstu krājums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019.
111 lpp. ISBN 9789984850726
Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības: rakstu krājums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. 111 lpp. ISBN 9789984850719
Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.
191 lpp. ISBN 9789984850542
Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās: rakstu krājums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017.
109 lpp. ISBN 9789984850559

Plašāk:
https://lnb.lv/lv/vacijas-arlietu-ministrijas-projektu-konkursa-atbalstits-lnb-projekts
https://riga.diplo.de/lv-lv/aktuelles/-/2288996

 

Ziņu sagatavoja:
Lauma Remese
Nozaru informācijas eksperte
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 26279387