LIMBAŽU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ AUGUSTĀ (2016) 

Limbažos, Parka ielā 23 un Bērnu literatūras centrā Dārza ielā 24

 

 

Pasākumi

 • 4. augustā plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās. (Parka ielā 23)
  • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
  • aktualitātes bibliotēkā
 • 5. augustā – Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 12. augustā – Jauno spēļu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • 8. – 31. augustā – Mini konkurss bērniem: Bilžu mīkla (Dārza ielā 24)
 • 19. augustā plkst. 16.00 “Pūčulēnu skola” – iepazīšanās ar grāmatu un spēļu pasauli Bērnu literatūras centrā (Aicinām pieteikties ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni tālr. 25712705; 64070725) (Dārza ielā 24)
 • Visu augustu Bērnu literatūras centrā: aicinām minēt mīklas, pildīt atjautības uzdevumus, spēlēt spēles (Dārza ielā 24)

 

Izstādes

 • No 3. līdz 31. augustam – Mākslinieka Hārdija Grudula gleznu izstāde “Sudraba pilsēta zelta logos” (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 31. augustam – Laumas Cālītes foto izstāde “Mājās” (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 31. augustam – Informatīva literatūras izstāde “Vasaras Olimpiskās spēles”  (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 31. augustam – Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību” (Parka ielā 23)
 • No 4. augusta  – Jauno grāmatu dienas  jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde. (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 31. augustam – Jaunāko grāmatu izstāde abonementā “Vasaras lasītprieks” (Dārza ielā 24)
 • No 1. līdz 31. augustam – Jaunāko spēļu izstāde abonementā “Spēļu karuselis!” (Dārza ielā 24)
 • No 1. līdz 31. augustam – Informatīvā izstāde bērniem “Ballītes un rotaļas vasarā” (Dārza ielā 24)

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 25. augustā – Limbažu un  Alojas  novadu  bibliotēku darbinieku mācību ekskursija/pieredzes brauciens uz bibliotēkām Rīgā un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

 

Piedāvājums (parka ielā 23):

 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem 
 • Bibliotēkas grāmatu nodošanas iekārta (pie bibliotēkas) 24 stundas diennaktī
 • Apmācību, pasākumu telpu un terases noma (pieteikt pa tālr. 64022306)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas

 

LGB DATU BĀZES:

Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem.

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā;
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas;
 • Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija (datu bāze pieejama LGB Parka ielā 23).
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise.

 

LATVIEŠU FILMAS

 • Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu “Latvijas filmu izlase” – apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā, kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.
 • Kolekcijas izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas: 10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas. Spēlfilmu sarakstā vecākā ir režisora Leonīda Leimaņa filma “Purva bridējs” (1966), jaunākā – Jāņa Norda “Mammu, es tevi mīlu” (2013), dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša “Baltajiem zvaniem” (1961) un beidzas ar Dāvja Sīmaņa “Escaping Riga” (2014), savukārt animācijas spektru iesāk Arnolda Burova pirmā filma “Ki-ke-ri-gū!” (1966) un Rozes Stiebras “Zelta sietiņš” (1975), bet noslēdz Signes Baumanes “Akmeņi manās kabatās” (2014) un Reiņa Kalnaeļļa “Zelta zirgs” (2014).
 • Kolekcijas filmas var skatīties bibliotēkas lasītavā 2. stāvā (Parka ielā 23).   

 

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

 • Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv

 

Vairāk informācijas www.limbazubiblioteka.lv