Visi Latvijas grāmatizdevēji tiek aicināti piedalīties konkursā ar saviem veiksmīgākajiem 2007. gada izdevumiem. Grāmatas jāiesniedz Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas birojā Rīgā, Brīvības ielā 109-4, līdz 2008. gada 25. janvārim.
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija konkursu "Gada balva grāmatniecībā" rīko kopš 1993. gada.
Konkurss "Zelta ābele 2006" uzsver grāmatas kā daudzu nozaru speciālistu veidota mākslas darba nozīmi, grāmatas kā mākslinieciska veseluma lomu satura atklāsmē. Konkursa uzdevums – atklāt, ka grāmatas noformējums atspoguļo sava laika garu, māksliniecisko izpratni, poligrāfijas un papīra ražotāju iespējas grāmatas satura pilnīgākai atklāsmei.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas grāmatizdošanas profesionālā un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi un popularizēt sabiedrībā grāmatas, literatūru un lasīšanu, uzturēt un celt grāmatniecības prestižu, godināt Latvijas literatūru.
Konkursā var piedalīties visi Latvijas grāmatizdevēji ar kārtējā gadā iznākušajām grāmatām, kā arī ar tām iepriekšējā gadā iznākušajām grāmatām, kuras nav piedalījušās iepriekšējā gada konkursā. Kopoti raksti vai grāmatu sērijas konkursā var piedalīties tikai vienu reizi. Vērtētas tiek tikai tās grāmatas, kurām ir oriģināla noformējuma pirmpublicējums.
Grāmatas tiks vērtētas 11 grupās: dzeja, latviešu proza, dokumentālā proza, tulkotā proza, zinātniskā un mācību literatūra, nozaru literatūra, mākslas izdevumi, bērnu un jaunatnes literatūra, skolas mācību grāmatas, tulkojošās, skaidrojošās vārdnīcas un enciklopēdijas un kalendāri.
Žūrijā būs pārstāvēti desmit speciālisti no dažādiem grāmatas veidošanas posmiem. Žūrija trešajā posmā tiks papildināta ar diviem ārvalstu pārstāvjiem.
Pirmajā vērtēšanas posmā žūrija iedala grāmatas grupās.
Otrajā vērtēšanas posmā žūrija izvēlas nominētās grāmatas. Katrā grupā var būt sešas nominētas grāmatas. Nominēto grāmatu saraksts tiek publiskots, tās tiek izliktas izstādēs – sākas nominēto grāmatu reklāmas kampaņa.
Trešajā vērtēšanas posmā katrs žūrijas dalībnieks aizpilda savu atsevišķu vērtēšanas anketu par katru nominēto grāmatu. Ņemot vērā anketu rezultātus un nepieciešamības gadījumā diskutējot, katrā grupā tiek piešķirta godalga. Godalgotās grāmatas tiek nosauktas tikai apbalvošanas ceremonijā. Tiek izdots nominēto grāmatu katalogs.
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA