Projekts “Saldus novada Saule pār Kursīšiem” ir atbalstīts ar 485,91 euro  līdzfinansējumu. Projekta mērķis – organizēt oriģinālu un neierastu dzejas dienu pasākumu netradicionālā vietā Kursīšu pagastā. Projekta laikā sadarbībā ar amatierteātri “Kodols” tiks organizētas dzejas dienas Neatkarības birzī, kurās grupas “Līvi” dziesmas un dzejnieka Māra Čaklā dzeja savīsies kopējā audeklā. Tiks papildināta materiāltehniskā bāze un iegādāti bezvadu mikrofoni, ugunskura katls un materiāli pasākumam. Projekta vadītāja Laima Tiļļa.


Projekts “Pagastu dienas 2015” ir atbalstīts ar 300,00 euro līdzfinansējumu. Projekta mērķis – pilnveidot kultūrvidi un norises pagastā, organizēt pasākumu kopumu, lai iepazītu Jaunlutriņu pagastu un veicinātu pagastu iestāžu un cilvēku sadarbību. Projekta laikā paredzēts iepazīt Jaunlutriņu pagastu, tā vēsturi, kultūru un cilvēkus un notiks šādas aktivitātes – izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” un tās atklāšanas pasākums ar priekšnesumiem, Jaunlutriņu amatierteātra izrāde, Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču pulciņa darbu izstāde un vadītājas meistarklase-radoša nodarbība, pieredzes brauciens “Iepazīsti kaimiņus… Jaunlutriņi”, kurā piedalās Kursīšu pagasta iestāžu darbinieki un pagasta iedzīvotāji, projekta noslēguma pasākums ar Jaunlutriņu pašdarbnieku piedalīšanos. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Jaunlutriņu attīstības biedrību, bibliotēkām, kultūras darba organizatoru un iedzīvotājiem. Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons.