Jūrmalas Centrālā bibliotēka Eiropas bibliotēku vērtējumā projektā “Library Ranking Europe” (LRE) saņēmusi augstu vērtējumu – četras no sešām iespējamām zvaigznēm.

Projekta LRE pārstāvji apmeklēja Jūrmalas Centrālo bibliotēku iepriekš nepieteiktā vizītē, lai apskatītu bibliotēkas telpas, novērtētu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pieejamību, grāmatu krājuma un periodikas daudzveidību.

LRE ziņojumā augstu novērtēta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas ēka, kas, atrodoties priežu meža ielokā, labi iekļaujas vidē, mūsdienīgi iekārtotās bibliotēkas telpas ar plašo zāli konferencēm, dažādu pasākumu un izstāžu organizēšanai, klusajām studiju telpām un plašo bērnu grāmatu nodaļu. Neatkarīgie vērtētāji atzīmējuši, ka grāmatu plauktos atrodamas gan vecākas, daudz lasītas grāmatas, gan paši jaunākie grāmatu un periodikas izdevumi.

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas saņemtais novērtējums ir augstākais Baltijā. Vērtēta arī Rīgas Centrālā bibliotēka un Jelgavas pilsētas bibliotēka, kā arī četras bibliotēkas Igaunijā.

LRE mērķis ir pēc vienotiem kritērijiem no lietotāja skatpunkta novērtēt pakalpojumu sniegšanu publiskajās bibliotēkās, lai uzlabotu to kvalitāti. Projektu īsteno Maija Berndtsone (Maija Berndtson, Somija) un Matss Estrems (Mats Öström, Zviedrija) – eksperti, bibliotēku vadītāji ar četrdesmit gadu pieredzi bibliotēku darbā.

Vairāk informācijas tīmekļvietnē www.libraryranking.com.

 

Autors: Inese Krieviņa
Izdevums: Jūrmalas Avīze