Jau vairāk nekā trīs gadus Džons Lubāns raksta fabulas un citus savus vērojumus blogā http://blog.lubans.org. Fabulu vēstījums veidots Ēzopa fabulu tradīcijās, un to mērķis ir izplatīt zināšanas koncentrētu stāstījumu veidā. Drīzumā vairāk nekā puse no šīm fabulām būs lasāmas arī grāmatā. Izdevums būs pieejams drukātā veidā pēc pieprasījuma, kā arī e-grāmatas formā, ziņo autors. 

 

Grāmatas ievadā tās autors un sastādītājs raksta: ““Fables for Leaders” apkopotas vairāk nekā 100 fabulas ar runājošiem dzīvniekiem un kokiem… un manas pārdomas par tām. Esmu uzsvēris filozofiskos un ētiskos aspektus – no gadsimtu seniem stāstiem līdz manis paša pieredzei, veiksmēm un neveiksmēm –, sasaistot ar mūsdienu uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Mēs mēdzam saistīt notikumus ar stāstiem, mēdzam tos atcerēties, un šie fabulās ietvertie stāsti var palīdzēt pārdomāt un atrisināt ar darbu saistītas problēmas netradicionālā veidā.” Izdevuma redaktore ir Šerila Anspauga (Sheryl Anspaugh), ilustratore – Beatrise Korona (Béatrice Coron), mākslinieciskā noformējuma autore – Alise Šnēbaha.

 

Džons Lubāns (John Lubans, Jr.) dzimis Latvijā, Cēsīs. 1949. gadā kopā ar ģimeni devies uz ASV. Ieguvis Mičiganas Universitātes grādu bibliotēkzinātnē un Hjūstonas Universitātes grādu publiskajā pārvaldībā. Strādājis vairākās universitātēs ASV, Austrālijā un citur pasaulē, ir vieslektors arī Latvijas Universitātē. Daudz rakstījis par komandas darba un demokrātiskas vadības jautājumiem, grāmatas “Leading from the Middle and Other Contrarian Essays on Library Leadership” autors. Latviešu valodā lasāmas divas Džona Lubāna publikācijas žurnālā “Bibliotēku Pasaule”: “Komandas darbs: teorija un prakse” un “Citāda vadīšana. Orķestris bez diriģenta”.

 

Attēls: Beatrises Koronas ilustrācija fabulai “The Fox Gets Left Behind”, kuras saturs tapa cikla “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” pasākumā 2016. gada 24. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Autoru komanda: Evita Stankeviča, Lana Augule, Inga Vovčenko, Tamāra Černišova, Ilona Vēliņa-Švilpe, Ieva Krūmiņa, Viktorija Moskina.