Kopumā šajā ciklā martā notika 13 tiešsaistes semināri.

Semināru ieraksti un materiāli:

Informācija par pieteikšanās nosacījumiem mērķprogrammu konkursos – VKKF tīmekļvietnē.