Ziņojums par Eiropas bibliotēku darbu ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Šī gada 2. jūnijā EBLIDA ir publiskojusi pirmo pārskatu par Eiropas bibliotēku darbu ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķi un bibliotēkas. Pirmais Eiropas ziņojums” (Sustainable Development Goals and Libraries. First European Report). Tas ir pirmais mēģinājums Eiropas bibliotēku ilgtspējīgas attīstības mērķu pieredzi veidot ne tikai kā stāstus, bet arī kā visaptverošu koncepciju, kuru varētu izmantot plašākai un tālejošākai bibliotēku darba iekļaušanai ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam. Ziņojumā ietverta 17 Eiropas valstu pieredze.

EBLIDA prezidents Ton van Vlimmeren: “Mums ir jāmaina mūsu darba kārtība divu iemeslu dēļ: 1) ar tradicionālajiem bibliotēku pakalpojumiem (bezmaksas piekļuve grāmatām un citiem informācijas resursiem) arvien vairāk sāk konkurēt privāti informācijas pakalpojumu sniedzēji; 2) “Covid-19” pandēmija bija liels izaicinājums visām bibliotēkām, un paredzams, ka daudzi bibliotēku vidē ierastie pieņēmumi tiks apšaubīti vai mainīti. Lai atrisinātu šīs problēmas, ir politiski jāsaprot, ka bibliotēkas nav tikai saturs, kuru tās piedāvā. Arvien vairāk pievēršama uzmanība bibliotēku sociālajam aspektam, caur kuru bibliotēkas sniedz ieguldījumu pasaules ilgtspējas attīstībā. Situācijas izpratni veicinātu bibliotēku ekonomiskā aspekta izcelšana: ir nepieciešams izstrādāt jaunu rādītāju kopumu, ar kuru varētu novērtēt bibliotēku ieguldījumu sabiedrības attīstībā.”

EBLIDA direktors Giuseppe Vitiello: “Reti kura ANO vai Eiropas Savienības programma, kas aptver tik sarežģītus sociālos, ekonomiskos un vides jautājumus, ir tikusi tik aizrautīgi uzņemta bibliotēku vidū. Eiropas bibliotēku veikums ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā pārsteidz ne tikai ar veikto aktivitāšu apjomu, bet arī ar to kvalitāti, vērienu un dažādību.”

Aktuāli bezmaksas vebināri

Pirmdien, šī gada 15. jūnijā, EBLIDA piedāvā ikvienam bibliotekāram piedalīties vebinārā “Ilgtspējīgas attīstības mērķi un bibliotēkas: EBLIDA un IFLA apvieno spēkus” (Sustainable Development Goals and Libraries: EBLIDA and IFLA approaches). Vebināru vadīs IFLA ievēlētā prezidente (IFLA President-Elect) Barbara Lison un EBLIDA prezidents Ton van Vlimmeren. Vebināra mērķis ir veidot diskusiju par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām, lai atrastu pārdomātu stratēģiju bibliotēku iesaistes stiprināšanai un pēc iespējas labāk izmantotu politiskās un finansiālās iespējas, kas bibliotēkām tiek piedāvātas Eiropas līmenī.

Seminārs notiks no plkst. 11.00 līdz 12.15 pēc Centrāleiropas laika (Latvijā – no plkst. 12.00 līdz 13.15). Lai piedalītos vebinārā, jāreģistrējas pieteikuma saitē.

Otrs vebinārs – “Amatierzinātnes atbalsts ilgtspējīgas attīstības mērķiem: iespējamā bibliotēku loma” (Citizen Science Supporting Sustainable Development Goals: the possible role of libraries) – notiks 23. jūnijā plkst. 10.00–12.00 pēc Centrāleiropas laika (Latvijā – no plkst. 11.00 līdz 12.00) un to organizē EBLIDA kopā ar Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociāciju (Association of European Research Libraries, LIBER). Plašāka informācija un saite uz reģistrāciju.

 

Pēc EBLIDA informācijas sagatavojusi:
Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre