2018. gada 6. novembrī plkst. 18.00 Zvaigznes prezentāciju zālē (K. Valdemāra ielā 6, Rīgā (ieeja no grāmatnīcas)) norisināsies Ievas Pīgoznes grāmatas “Latviešu apģērbs” atvēršanas svētki . Īpaši priecāsimies par viesiem tautastērpos.

 

“Latviešu apģērbs” ir unikāls izdevums, jo tajā pirmo reizi visu apģērba vēsturi ir rakstījis viens autors. Iepriekš vienīgais latviešu apģērbam veltītais darbs, kurā apskatīta visa apģērba vēsture no pirmsākumiem līdz 20. gadsimtam, ir Latvijas brīvvalsts laikā izdotā grāmata “Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē” (1936), kas ir triju autoru kopdarbs. Turklāt šis izdevums ir jau samērā novecojis, jo, protams, pēc tam ir bijuši daudzi jauni pētījumi, atklājumi un gūtas jaunas atziņas. Ievas Pīgoznes darbs “Latviešu apģērbs” atspoguļo visu latviešu apģērbu vēsturi aptuveni 1000 gadu ilgā laika posmā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, kopā ar ziņām par tērpiem sniedzot ieskatu mūsu tautas vēsturē. 

 

Apģērba vēsture nav tikai izsekošana norisēm katra perioda modē, tā ir arī apģērba izgatavošanā izmantoto rokdarbu attīstības un amatniecības prasmju vēsture. Lielā mērā tā ir sieviešu vēsture, jo par to kā agrāk klājās sievietēm, vēsturisku liecību ir samērā maz. Lai gan grāmata pilnībā balstīta uz jaunākajiem pētījumiem, to var lasīt gandrīz kā stāstu. Ļoti svarīgi, ka autore ir mēģinājusi hronoloģiski izsekot apģērbu vēsturei ne tikai pa gadsimtiem, bet arī gadsimtu ietvaros. Izdevums būs lielisks izziņas avots visiem tiem, kurus interesē Latvijas pagātne, kuri vēlas saglabāt un kopt tautas kultūras mantojumu. Tā ir arī labs pirmais ceļvedis tiem, kuri domā par sava tautastērpa izgatavošanu, kā arī palīgs jau pieredzējušiem tautastērpa valkātājiem.

 

Izdevis Apgāds Zvaigzne ABC.

 

Pieejama arī e-grāmata.