Turpinot Lielās Folkloras gada balvas tradīcijas, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra (NKMVA) un Latvijas Folkloras biedrība aicina uz gada notikumu folkloras nozarē – “Folkloras Godi 2010”, kas notiks 2010. gada 20. novembrī plkst. 15.00 Siguldas Kultūras centrā.

 

Svētku rīkotāji vēlas sumināt šī gada izcilākos tradicionālās kultūras un ar to saistīto nozaru pārstāvjus, un notikumus.

 

Svētkos tiks izteikta atzinība par mūža ieguldījumu tradicionālās kultūras mantojuma un novadu savdabības glabāšanā, aizsardzībā un kopšanā. Tiks izvērtēta arī tradicionālās kultūras mantojumā balstītā jaunrade – literatūrā, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, teātrī un kino; tradicionālās kultūras zinātniskā izpēte, materiālu dokumentēšana un publicēšana, izglītības veicināšana, folkloras svētku – koncertu, sarīkojumu, festivālu, izstāžu un citu radošu projektu – organizēšana.

 

Šoreiz, atsakoties no publiskas apbalvojamo izvirzīšanas, nominācijas izvērtēs ekspertu grupa – NKMVA Folkloras padomes locekļi un Folkloras biedrības valdes locekļi.