Eiropas Savienība aktīvi strādā pie ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un iegulda daudz finanšu līdzekļu, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Ilgtspējīga attīstība ir iespēja stiprināt bibliotēku lomu sabiedrībā un attīstīt bibliotēku pakalpojumus. Citiem vārdiem sakot, šis ir brīdis, kad domāt par neiedomājamo.

EBLIDA darbsemināri 2020. gada 13., 14. un 16. oktobrī ir balstīti uz ziņojumu “Think The Unthinkable”, kurā ietvertas tādas tēmas kā bibliotēku aktivitātes Covid-19 krīzes laikā, labākā IAM prakse Eiropas bibliotēkās un Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu (European Structural and Investment Funds, ESIF) finansēšanas iespējas 2021.–2027. gadā.

Katra darbnīca sastāvēs no trīs daļām.

Pirmā daļa būs veltīta pēcCovid-19 bibliotēkai. Covid-19 krīzes laikā bibliotēku veiktās aktivitātes var iedalīt divos dažādos virzienos:
– sociālā iekļaušana: bibliotēkas organizēja sejas masku ražošanu, pārtikas izplatīšanu kopā ar grāmatu piegādi, rosināja kopienas apzināt un rūpēties par cilvēkiem, kuri bija vientuļi vai atstumti;
– digitālais krājums un pakalpojumi: lai nodrošinātu savus pakalpojumus, bibliotēkas pastiprināti strādāja ar e-grāmatu un citu e-resursu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu.

Semināra otrās daļas uzmanības centrā būs EBLIDA ziņojums par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām Eiropā (Sustainable Development Goals and Libraries: First European Report). Aktīva Eiropas bibliotēku līdzdalība IAM īstenošanā ir zīme, ka bibliotēkas var iet soli tālāk un papildus IAM stāstiem strādāt pie ilgtspējīgas attīstības politikas un indikatoru iekļaušanas savos plānošanas dokumentos.

Semināra trešajā daļā EBLIDA sniegs bezmaksas konsultācijas par piekļuvi ESIF, kas ir veids, kā Eiropas Savienības programmas tiek piemērotas nacionālā līmenī. Bibliotēkām piemērotie fondi ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (European Regional Development Fund, ERAF) un ESF+ (European Social Fund Plus).

Reģistrācija semināriem*:

Papildinformācija: http://www.eblida.org/eblida-online-meetings-2020/eblida-online-workshops-2020.html

 

*Pasākuma mērķauditorija ir EBLIDA biedri. Tā kā gan Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), gan Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir EBLIDA biedri, tad, reģistrējoties semināriem, LNB darbinieki un LBB biedri droši var norādīt EBLIDA biedra statusu.

 

Informāciju pēc EBLIDA materiāliem sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv