Plenārsēdi atklās LU Goda doktore profesore Vaira Vīķe-Freiberga ar lekciju "Demokrātijas un zināšanu sabiedrība".
 
Konferences ietvaros:
 • no 6. februāra līdz 13. februārim LU Bibliotēkas centrālajā ēkā un visās nozaru bibliotēkās būs apskatāma LU akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju izstāde. Izstāde būs arī virtuāla un pieejama no LU portāla.
 • LU Bibliotēka organizē darbsemināru "Latvijas Universitātes Bibliotēkas pakalpojumi – izvērtējums, attīstība un perspektīvas", kas notiks 8. februārī, plkst. 9.00 Raiņa bulv. 19, 1. auditorijā.
Semināru vadīs LU Bibliotēkas direktore doc. I. Gudakovska un ar ziņojumiem uzstāsies Bibliotēkas darbinieki.
 
Darbsemināra programma:
 • Anete Zasa, LU Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja
  Ievadreferāts – "Bibliotēkas pakalpojumi – piedāvājums un pieprasījums"
 • Dace Bukovska, LU Bibliotēkas bibliotekāre
  Ziņojums – "Bibliotēkas lietotāju informācijas meklēšanas prasmes"
 • Rita Dzvinko, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliogrāfe
  Ziņojums – "Lietotāju apmācību sistēma"
 • Valija Liepkalne, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkas galvenā bibliotekāre
  Vēsma Klūga, LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas vadītāja
  Dace Šturme, LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas galvenā bibliotekāre
  Gunta Kosīte, LU Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkas galvenā bibliotekāre
  Ziņojums – "Lietotāju apkalpošanas aktualitātes LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās"
 • Ziņotāju paneļdiskusija
Interesentus dalībai darbseminārā lūdzam pieteikties pa e-pastu: Liva.Logina@lu.lv.
 
Informāciju sagatavoja:
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa
http://www.lu.lv/biblioteka/