Projekta “Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai” mērķis ir izveidot modeli, kā popularizēt Mūžizglītības programmas projektu rezultātus, izmantojot Eiropas bibliotēku tīklu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāizveido mehānisms, kas parādītu, kā bibliotēku lietotājiem un apmeklētājiem, kas ir arī potenciālie Mūžizglītības programmas rezultātu lietotāji, visefektīvāk sniegt informāciju par Mūžizglītības programmas rezultātiem.

 

Lai sasniegtu projekta mērķi tiek veikta sadarbības iespēju un nepieciešamību izpēte, kā arī partnerības izveide starp bibliotēkām un organizācijām, kas aktīvi darbojas mūžizglītības jomā.
 
Projekta rezultātā tiks sagatavotas vadlīnijas “Bibliotēkas – spēcīgas partnerorganizācijas Mūžizglītības programmas projektu rezultātu izplatīšanā un izmantošanā”, kurās būs aprakstītas procedūras, kārtība un izmantojamie līdzekļi efektīvai Mūžizglītības programmas projektu rezultātu izplatīšanai.

 

Projekta partneri:

  • Latvijas Nacionālā bibliotēka (Latvija),
  • mācību un konsultāciju centrs Baltic Bright (Latvija),
  • Čehijas Nacionālā tehniskā bibliotēka (Čehija),
  • mūžizglītības organizācija Sedukon (Čehija),
  • Sociālo inovāciju fonds (Lietuva),
  • Belgradas Pilsētas bibliotēka (Serbija),
  • mūžizglītības organizācija Action Synergy (Grieķija).

 

Projekta finansētājs: ES Mūžizglītības programma

Projekta ID Nr.: 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP 

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2012. – 31.10.2014.

 

Projekta tīmekļa vietne: www.dixl.eu