Materiālā kultūras mantojuma saglabāšana ir būtiska visu atmiņas institūciju pamatfunkcija. Gan bibliotēku, gan arhīvu un muzeju normatīvajos aktos akcentēta nepieciešamība nodrošināt pastāvīgu mantojuma saglabātību. Saglabāšanas funkcija atmiņas institūcijās tiek saprasta ar dažādu aktivitāšu kopumu, kas nodrošina kultūras mantojuma ilgmūžību un pieejamību. Piemēram, krājuma restaurācija, konservācija un preventīvā saglabāšana ir priekšnoteikums materiālā mantojuma saglabātībai, savukārt ilgmūžības un pieejamības funkcijas nodrošināšanu praktiski īsteno dažādu nozaru speciālisti: krājuma glabātāji, digitalizācijas speciālisti, restauratori.

2019. gada novembrī darbu LNB Krājuma saglabāšanas centrā atsāka krājuma saglabāšanas eksperte Sintija Saldābola, kura veselu gadu atradās Losandželosā, ASV, kur Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) profesionālās prakses ietvaros uzkrāja zināšanas laikmetīgo mākslas kolekciju saglabāšanā un eksponēšanā, strādājot Losandželosas Laikmetīgās mākslas galerijā (LACE). Tā kā Sintijas izstrādātais bakalaura un maģistra darbs bija veltīts kultūras mantojuma saglabāšanas ētikai, padziļināta pievēršanās problemātikai, kas saistīta ar mūsdienu materiālu saglabāšanu, pateicoties BAFF finansējumam, sniedza iespēju praksē izmēģināt Latvijā teorētiski apgūtās zināšanas.

Profesionālās prakses īstenošanai izvēlētā Losandželosas Laikmetīgās mākslas galerija dibināta 1978. gadā un ir viena no visilgāk pastāvošajām laikmetīgās mākslas telpām Losandželosā. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas sniedz atbalstu inovācijām mākslas radīšanā, izstādīšanā un sabiedrības iesaistē. Gandrīz 40 gadu ilgas konsekventu un augstas kvalitātes programmu darbības laikā LACE ir prezentējusi vairāk nekā 5000 mākslinieku 3000 programmās un pasākumos, raisot dialogu par mūsdienu mākslu un kultūru.

Tikšanās reizē Sintija pastāstīs par materiālu saglabāšanas ētiku un problēmjautājumiem, ar ko mūsdienās nākas saskarties atmiņu institūciju restauratoriem, krājuma glabātājiem un citiem speciālistiem, saglabājot gan materiāli, gan konceptuāli izaicinošas krājuma vienības. Uzzināsim Sintijas pieredzi un novērojumus, saskaroties ar ne vienu vien izaicinājumu Amerikā.

BAFF darbojas Baltijas valstīs kopš 2010. gada. Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV un Igauniju, Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un reģiona attīstību. BAFF profesionālās prakses programma paredz iespēju mērķtiecīgiem augstskolu studentiem un absolventiem doties uz ASV, lai 6 līdz 12 mēnešus strādātu kādā no Amerikas uzņēmumiem. Katram dalībniekam individuāli tiek piemeklēta viņa interesēm, zināšanām un karjeras plāniem atbilstoša prakses vieta. Plašāk par fondu un citām tā sniegtajām iespējām pasākuma viesus informēs BAFF stipendiju programmu pārstāve Latvijā Ilze Bembere.

Pasākumu apmeklēt aicināti kolēģi no visām kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistītajām institūcijām – arī arhīviem un muzejiem.

Dalība pasākumā – bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Pasākuma laikā iespējama fotografēšana publicitātes mērķiem.

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra
projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv
Tālr.: 67716047