Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele uzsver, ka e-paraksta nodrošināšana bibliotekāriem ir ļoti svarīga laikā, kad attīstās zināšanu sabiedrība un bibliotēkas būtiski mainās no tradicionālām grāmatu krātuvēm kļūstot par mūsdienīgiem informācijas centriem, kur, izmantojot internetu, iedzīvotāji var saņemt dažādus pakalpojumus.

”Tādēļ katram bibliotekāram ir jābūt arī modernam aprīkojumam, lai šo darbu varētu veikt efektīvi un kvalitatīvi. Elektroniskais paraksts ir veids, kā apliecināt savu identitāti, gan nodrošinot dažādu veidu pakalpojumus iedzīvotājiem, gan saņemot nepieciešamo informāciju,” saka I. Gudele.

Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone domā, ka e-paraksts bibliotekāriem palīdzēs labāk veikt savu darbu, iepazīstinot apmeklētājus ar jaunāko informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām. „Daudzos nelielos pagastos bibliotekārs nereti ir pirmais, kas saņem visu jaunāko informāciju un dalās tajā ar pārējiem iedzīvotājiem. Tas atbilst aģentūras īstenotā Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā projekta idejai, ka informācijai vienādi jābūt pieejamai visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas. E-paraksts šodien un arī nākotnē būs atslēga visdažādāko e-pakalpojumu saņemšanai un tieši bibliotekāriem būs vislielākā loma e-paraksta ieviešanā visā Latvijas teritorijā.”

Drošs e-paraksts bibliotekāriem tiks piešķirts bez maksas. Bibliotekāriem publisko bibliotēku attīstības projektā tiks nodrošināta arī e-paraksta lietošanas apmācība. Iedzīvotāji padomus par e-paraksta lietošanu savukārt pēc tam varēs saņemt visās publiskajās bibliotēkās.

Mediju kontaktiem:

Elita Cepurīte, Komunikācijas nodaļas vadītāja
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Tālrunis: 7142668, 29485566; e-pasts: elita.cepurite@eps.gov.lv

Kaspars Rūklis, Sabiedrisko attiecību vadītājs
Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
Tālrunis: 7844885, 29405048; e-pasts: kaspars.ruklis@kis.gov.lv.